Bliskość fizyczna a współpraca innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw wiedzochłonnych

Main Article Content

Małgorzata Runiewicz-Wardyn

Abstrakt

Globalizacja, wraz z jej rosnącymi globalnymi łańcuchami wartości i złożonością procesów innowacyjnych, zmienia rolę odległości przestrzennej w działalności innowacyjnej. W klasycznych teoriach klastrów bliskość geograficzna jest postrzegana jako warunek konieczny do wymiany wiedzy i wzmocnienia współpracy innowacyjnej. Jednakże najnowsza literatura kwestionuje to podejście twierdząc, że rola odgrywana przez odległość przestrzenną maleje. Celem niniejszego opracowania jest lepsze zrozumienie roli fizycznej i geograficznej bliskości w procesie współpracy innowacyjnej. W artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki badań dotyczącej znaczenia fizycznej bliskości w procesie współpracy innowacyjnej w polskich MŚP intensywnie wykorzystujących wiedzę. Wyniki badań potwierdzają tezę, że bliskość fizyczna ma znaczenie dla interakcji innowacyjnych, jednak bliskość geograficzna nie jest warunkiem koniecznym dla takiej współpracy. Ponadto, powiązania innowacyjne badanych firm mają bardziej indywidualny charakter i są w r wnym stopniu determinowane przez profile technologiczne firm, jak i powiązania społeczno-indywidualne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Runiewicz-Wardyn, M. . (2021). Bliskość fizyczna a współpraca innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw wiedzochłonnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 4–14. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Almeida P., Kogut B. (2007), Localization of Knowledge and the Mobility of Engineers in Regional Networks, “Management Science”, 1999, vol. 45, issue 7, p. 905-917.
2. Autant-Bernard C., Billand P., Frachisse D., Massard N. (2007), Social distance versus spatial distance in R&D cooperation: Empirical evidence from European collaboration choices in micro and nanotechnologies, “Papers in Regional Science”, 86, pp. 495-519.
3. Breschi S., Lissoni F. (2001), Knowledge Spillovers and Local Innovation Systems: A Critical Survey, “Industrial and Corporate Change”, 10(4), pp. 975-1005, DOI: 10.1093/icc/10.4.975
4. Breschi S., Lissoni F. (2009), Mobility of skilled workers and co-invention networks: an anatomy of localized knowledge flows, “Journal of Economic Geography”, Vol. 9, Issue 4, July 2009, pp. 439-468, DOI: org/10.1093/jeg/lbp008.
5. Cairncross F. (1997), The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our Lives, Harvard Business Review Press.
6. Castells M. (1996), The Rise of the Network Society. The Information Age, “Economy, Society and Culture”, Vol. I.. Oxford: Blackwell.
7. Doloreux D., Parto S. (2005), Regional Innovation Systems: Current Discourse and Unresolved Issues, “Technology in Society”, 27(2), pp. 133-53.
8. Frenken K., Hardema S., Hoekman J. (2009), Spatial scientometrics: towards a cumulative research program, “Journal of Informetrics”, 3(3), pp. 222-232, DOI: 0.1016/j.joi.2009.03.005.
9. Glaeser E.G. (2000), The Future of Urban Research: Non-Market Interactions, Brookings-Wharton Papers on Urban Affair.
10. Grossetti M. (2005), Where do social relations come from?: A study of personal networks in the Toulouse area of France, “Social Networks”, 27, pp. 289-300.
11. GUS (2021), Innovation activities of enterprises in the years 2017-2019, GUS, 2021, https://stat.gov.pl/en/topics/science-and-technology/science-and-technology/innovation-activities-ofenterprises- in-the-years-2017-2019.
12. Harabi N. (1997), Channels of R&D spillovers: An empirical investigation of Swiss firms, “Technovation”, 17, pp. 627-635, DOI:10.1016/S0166-4972(97)00064-3.
13. Heinisch D., et al. (2016), Same place, same knowledge-same people? The geography of non-patent citations in Dutch polymer patents, “Economics of Innovation and New Technology”, 25(6), pp. 553-572, DOI: org/10.1080/10438599.2015.1081333.
14. Maurseth P.B., Verspagen B. (2002), Knowledge spillovers in Europe: a patent citations analysis, “Scandinavian Journal of Economics”, 104 (4), pp. 531-545.
15. Moulaert F., Sekia F. (2003), Territorial Innovation Models: A Critical Survey, “Regional Studies”, 37(3), pp. 289-302, DOI:10.1080/0034340032000065442.
16. 16. Nooteboom B. (2001), Learning and innovation in organizations and economies, Oxford: Oxford University Press, DOI:10.1093/acprof:oso/9780199241002.001.0001.
17. Piergiovanni R., Santarelli E. (2001), Patents and the Geographic Localization of R&D Spillovers in French Manufacturing, “Regional Studies”, 35(8), pp. 697-702, DOI:10.1080/00343400120101434.
18. Ponds R., Frenken K.,von Oort F. (2007), The Geographical and Institutional Proximity of Research Collaboration, “Papers in Regional Science”, 86(3), pp. 423-443, DOI:10.1111/j.1435-5957.2007.00126.
19. Porter M. (2003), Clusters and regional competitiveness: recent learnings, Paper presented at the international conference on technology clusters, Montreal, 7 November 2003, www.isc.hbs. edu/pdf/ Montreal_Cluster_Conference_2003.11.07_ckrb.pdf.
20. Romanowska M. (2017), Autystyczne postawy polskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji. Presentation at the seminar: Otwarte innowacje wyzwaniem współczesnego zarządzania, 20.03.2017, SGH w Warszawie.
21. Runiewicz-Wardyn M. (2020), Social Capital In the University-Based Innovation Ecosystems In the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland., Poltext, Warszawa.
22. Runiewicz-Wardyn M. (2013), Knowledge Flows, Technological Change and Regional Growth in the European Union, Springer, London.
23. Singh J. (2005), Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns, “Management Science”, 51 (5), pp. 756-770.