Finanse alternatywne i cyfrowe: w poszukiwaniu ram analitycznych

Main Article Content

Paweł Gołąb
Jan Monkiewicz

Abstrakt

Współczesne systemy finansowe przeżywają od początku obecnego stulecia okres dynamicznych zmian. Powodują one, że ich jednolita tkanka, na której były one przez długi czas oparte, ulega erozji i pojawia się mnogość bytów alternatywnych. Istniejące systemy stają się coraz bardziej niejednorodne i mniej przejrzyste. Obok tradycyjnego systemu finansowego, opartego na silnie regulowanych i dysponujących monopolem prawnym pośrednikach finansowych, wyłania się sektor alternatywny. Oparty on jest często na odmiennej infrastrukturze rynkowej, która pozwala na bezpośrednie alokowanie i pozyskiwanie środków finansowych na zasadzie P2P czy B2B oraz na innych regułach i podmiotach pośredniczących. Szczególną rolę w tym procesie zmian odgrywają obecnie innowacje technologiczne, zwłaszcza wszechobecny proces cyfryzacji systemów finansowych. Zagadnienia cyfrowych rynków finansów skoncentrowane są w obecnych badaniach i literaturze zasadniczo wokół trzech zagadnień: konkurencji na rynku finansowym, regulacji i nadzoru nad rynkiem w warunkach jego cyfryzacji oraz kwestii ochrony konsumenta, w tym zwłaszcza zagadnień wykluczenia finansowego i metod przeciwdziałania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gołąb, P., & Monkiewicz, J. (2020). Finanse alternatywne i cyfrowe: w poszukiwaniu ram analitycznych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 56(3), 27–41. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.56.3.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Agarwal S., Zhang J., Fintech, lending and payment innovation: a review, ssrn/com/abstract=3673248.

Al-Blooshi L., Nobanee H., Application of artificial intelligence in financial management decisions: a mini review, Abu Dhabi University, ssrn.com/abstract3530140.

Alińska A. (2019), Alternatywne finance, CeDeWu, Warszawa.

Allen F., et al. (2002), E-finance: an introduction, “Journal of Financial Services Research”, 2002, 22, 1/2, s. 5-27.

Banks E. (2001), E-finance: the electronic revolution, John Wley and Sons.

Bettinger A. (1972), Fintech-a series of 40 time shared models used at Manufacturers, Hanover Trust Company, Inter, s. 62-63.

Branzoli N., Supino I. (2020), Fin tech credit: a critical review of the empirical literature, Banca d’Italia, Occasional Papers, No. 549, March.

CCAF (2020), The Global Alternative Finance Market Benchmarking Report, Cambridge.

Colinns L., Swart R., Zhang B. (2013), The rise of future finance, The UK alternative finance benchmarking report, Neta, University of California, Cambridge University, December 2013.

Cong L. (2019), Alternative data in fintech and business intelligence, October 10.2019, ssrn. com/3521349.

Chen M., Wu A.X., Yang B. (2019), How valuable are fintech innovation?, “The Review of Financial Studies” vol. 32, no 5, s. 2062-2106.

FSB (2011), Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation. Recommendations of the Financial Stability Board, Financial Stability Board.

FSB (2017), Financial stability implications from fintech. Supervisory and regulatory issues that merit authorities’ attention, Financial Stability Board.

Gattenio Ch.A. (2002), Digitizing finance: Views from the leading edge, Special Section: Digitizing Finance, “Financial Executive”, vol. 18, no. 2, Mar. 2002.

Gomber P., et al, (2017), Digital finance and fintech: current research and future research directions, Working Paper, January 2017, “The Journal of Business Economics”, 87(2017), s. 537-580.

Hartmann M.E. (2006), E-payment evolution, in: Lammer T. (ed.), Handbuch e-money, e-payment and m-payment, Physica Verlag, HeideIberg.

Hausberg J.P., Liere-Nethenel K., Packmohr S., Pakura S., Vogelsang K. (2019), Research streams on digital transformation from a holistic business perspective: a systematic literature review and citation network analysis, “Journal of Business Economics”, 89, s. 931-963.

Jurczak-Głąbska A. (2018), Analiza i ocena rozwoju sektora fintech, praca magisterska, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania.

Kabza M. (2019), Ochrona konsumentów usług finansowych fintech, w: Gasiorkiewicz L, Monkiewicz J. (red. nauk.), Wyzwania współczesnych rynków finansowych, WZ PW, Warszawa, 2019.

Kayal P., Purnima R. (2020), Bitcoin in the literature of economics and finance: a survey, National University of Singapore, ssrn.com.abstract=3573248.

Knewtson H.S., Rosenbaum Z.A. (2020), Towards understanding fintech and its industry, January 16, 2020, ssrn.com/abstract=3542438.

Łańcucki J. (2019),Wpływ innowacyjnych technologii na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne”, 2/2019, s. 6-22.

Motylska-Kuzma A. (2018), Quo vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia”, nr 2/2018(92), s. 137-147.

Nowicka K., Łobejko S., Szpringer W. (2018), Biznes cyfrowy: technologie, modele, regulacje, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

OECD (2020), Digital disruption in banking and its impact on competition.

Omarova S.T. (2019), New tech versus new deal: fintech as a systemic phenomenon, Corner Law School, Legal Studies Research Paper Series No 18-39, Yale Journal of Regulation, Vol. 36/2019, p. 735-793.

Ostrowska M., Ziemniak M.P. (2020), The concept of P2P insurance: review of the literature and EIOPA report, „Prawo Asekuracyjne”, 1(102), 2020, s. 31-48.

Piech K. (red) (2016), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain oraz kryptowalut, Warszawa, MC.

Solarz J.K. (2014), Shadow banking: systemowa innowacja finansowa, SAN, Studia i Monografie, Łódź-Warszawa 2014, Nr 52.

Stultz R.M. (2019), Fintech, Bigtech and the future banks, Ohio State University, Fisher College of Business, Working Paper Series, WP 2019.03.020.

Szpringer W. (2017), Nowe technologie a sektor finansowy, Poltext, Warszawa.

Torontocenter (2017), Fintech, regtech and suptech, Toronto.

Tucker D. (2018), The fast moving world of fintech is now a fast growing research topic, www.elseviere.com, October 8, 2018.

Tułodziecka A. (2019),Wykorzystanie nowych technologii w sektorze finansowym na przykładzie blockchain. Analiza i ocena, praca magisterska, WZ Politechnika Warszawska.

Waszkiewicz A. (2016), Finanse alternatywne – elektroniczne innowacje finansowe, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2(319)2016, s. 135-152.

Zetsche D., Arner D.W., Buckley R.P. (2020), Fintech toolkit: smart regulatory and market approaches to financial technology innovation, GIZ Gmbh, April 2020.