Elementy nowego podejścia do ochrony konsumenta na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE

Main Article Content

Jan Monkiewicz
Marek Monkiewicz

Abstrakt

Wskutek globalnego kryzysu finansowego, ochrona konsumentów usług finansowych stała się celem szeregu inicjatyw regulacyjnych oraz obiektem zwiększonej penetracji badań naukowych. Aktualnie jesteśmy świadkami całkowitego przedefiniowania rodzajów i zakresu modelu ochrony konsumentów usług finansowych, stosowanych modeli nadzorczych, jak również porządku (układu) instytucjonalnego. Dzieje się tak w znacznym stopniu za sprawą ogólnej zmiany w paradygmacie nadzoru publicznego na rynkach finansowych. Artykuł stanowi przegląd podstawowych elementów nowego globalnego modelu ochrony konsumentów usług finansowych oraz prezentuje jego implementację na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE. Wskazuje ogromne zmiany, jakie zachodzą w tym względzie oraz ilustruje odejście od koncentracji na sprzedaży produktu, na rzecz podejścia holistycznego, opartego na całym cyklu życia produktu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Monkiewicz, J. ., & Monkiewicz, M. . (2022). Elementy nowego podejścia do ochrony konsumenta na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 17–31. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Consultation Paper on the proposal for guidelines on product oversight & governance arrangements by insurance undertakings, EIOPA-BoS-14/150, 27 October 2014.
2. Consumer Finance Protection with particular focus on credit, FSB, 26 October 2011.
3. Czechowska I. D. (red.) (2016), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, Wydawnictwa UŁ, Łodź, 2016.
4. EIOPA (2016), EIOPA’s strategy towards a comprehensive risk-based and preventive framework for conduct of business supervision, EIOPA-16/015,11 January 2016.
5. EIOPA (2018), EIOPA’s strategy for conduct of business supervision-next steps, EIOPABoS- 18-095, 22 April 2018.
6. EIOPA (2019), Framework for assessing conduct risk through the product life cycle, EIOPA, 15 February 2019.
7. EIOPA (2020), EIOPA’s approach to the supervision of product oversight and governance, EIOPA, 8 October 2020.
8. Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J. (eds), (2019), Contemporary challenges of financial markets, Faculty of Management, Warsaw University of Technology, Warsaw, 2019.
9. Global Wealth Databook (2013), Credit Suisse Research Institute, October 2013.
10. G20 (2010), The Seoul Summit Document, Seoul, 12 November 2010.
11. G20 (2011), Final Declaration, Cannes, 4 November 2011,
12. Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red), (2020), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym, PWN, 2020.
13. KNF (2016), Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące system zarządzania produktem, KNF, Warszawa, 22 marzec 2016.
14. OECD (2013), Update report on the work to support the implementation of the G20 High Level Principles on financial consumer protection, OECD, September 2013.
15. OECD (2014), Effective approaches to support the implementation of the remaining high-level principles on financial consumer protection, OECD, 9 September 2014.
16. Ramsay I. (2015), Changing policy paradigms of EU consumer credit and debt regulation, w: S. Wheatherill, D. Leczykiewicz (eds.), Images of the consumer in EU law, Oxford Hart, 2015.
17. Zweimueller M. (2015), EIOPA’s strategic goals in the area of consumer protection, 31st Progres seminar, 19 February 2015, Basel, prezentacja.