Wpływ instytucji otoczenia biznesu na inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Main Article Content

Izabela Rogalska
Renata Marks-Bielska
Karolina Babuchowska

Abstrakt

Tworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje otoczenia biznesu może przyczynić się do ogólnego rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie nowych inwestycji i rozszerzanie już istniejących. Głównym celem badań była identyfikacja potencjalnych zmian dotyczących znaczenia instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz ustalenie, czy zmiany te są istotne statystycznie. Z badań wynika, że zarówno przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu jak i przedsiębiorcy uważają, że działania realizowane przez instytucje w czasie trwania badania nabrały większego znaczenia w porównaniu z okresem sprzed 10 i więcej lat. Ponadto, wpływ działań wdrażanych przez wszystkie wymienione w kwestionariuszu instytucje był statystycznie różny pomiędzy dwoma badanymi okresami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rogalska, I. ., Marks-Bielska, R. ., & Babuchowska, K. . (2021). Wpływ instytucji otoczenia biznesu na inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 39–48. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Aidis R., Estrin S., Mickiewicz T. (2008), Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective, “Journal of Business Venturing”, Vol. 23(6), p. 656-672.
2. Alvarez C., Urbano D., Coduras A., Ruiz-Navarro J. (2011), Environmental conditions and entrepreneurial activity: a regional comparison in Spain, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 18(1), pp. 120-140.
3. Baumol W. J., Strom R. J. (2007), Entrepreneurship and economic growth, “Strategic Entrepreneurship Journal”, Vol. 1(3-4), pp. 233-237.
4. Boettke P.J., Coyne C.J. (2009), Context matters: institutions and entrepreneurship, “Foundations and Trends Entrepreneurship”, Vol. 5 (3), pp. 135-209.
5. Braunerhjelm P., Acs Z.J., Audretsch D.B., Carlsson B. (2010), The missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth, “Small Business Economics”, Vol. 34, No. 2, pp. 105-125.
6. Davidson N., Mariev O. (2019), Factors Determining Enterprise Location Choice in Russia. In Proceedings of the 11th Economics & Finance Conference, International Institute of Social and Economic Sciences.
7. Duran Peralta J. (2019), Regional development and entrepreneurship: evidence for Colombia, “El trimestre economico”, Vol. 86, n. 342, pp. 467-490.
8. Escandon D., Urbano D., Hurtado-Ayala A. (2019), Exploring the Relationship between Formal and Informal Institutions, Social Capital and Entrepreneurial Activity in Developing and Developed Countries, ”Sustainability”, Vol. 11, pp. 1-20.
9. Fuentelsaz, L, González C., Maícas J.P., Montero J. (2015), How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship, BRQ Business Research Quarterly, Vol. 18(4), pp. 246-258.
10. Godlewska M. (2019), Do interactions between formal and informal institutions matter for productive entrepreneurship? “Ekonomia i Prawo”, Vol. 18(1), p. 17-28.
11. Godlewska-Majkowska K. (2018), Investment Attractiveness of Polish Municipalities in Relation to Local Entrepreneurship, “Olsztyn Economic Journal”, Vol. 13(2), pp. 105-122.
12. Griffin R.W. (2015), Fundamentals of management, 8th ed., Cengage Learning: Boston, USA.
13. Knowles S., Weatherson C. (2006), ”Informal Institutions and Cross-Country Income Differences”, CREDIT Research Paper, University of Nottingham, No 06/06.
14. Kola M., Kujawka M., Kuzel M. (2005), Badanie uwarunkowań i skutków bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim, in: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), (ed) Karaszewski W., Wydawnictwo UMK w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń, Poland, pp. 33-45.
15. Lisowska R. (2016), The Potential of Business Environment Institutions and the Support for the Development of Small and Medium-sized Enterprises, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, Vol. 4(3), pp. 85-101.
16. Lizińska W., Marks-Bielska, R. Serocka I. (2014), Operations performed by business environment institutions in the process of foreign investment acquisition: a case study of investor service centres, “Equilibrium, Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Vol. 9, Issue 4, pp. 65-78.
17. Marks-Bielska R. (2014), Factors Affecting Farmland Management in Poland in 1992-2012 in the Institutional Context (No. 35), Jelgava: Latvia University of Agriculture. International Scientific Conference Proceedings, 24-25 April 2014, pp. 189-198.
18. Paz R., Cabrer-Borrás B. (2019), Entrepreneurial capital and productive efficiency: the case of the Spanish regions, “Technological and Economic Development of Economy”, Vol. 25(6), pp. 1-17, 1363-1379.
19. Sobel R. (2008), Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship, “Journal of Business Venturing”, Vol. 23, pp. 641-655. doi:10.1016/j.jbusvent.2008.01.004
20. Urbano D., Alvarez C. (2014), Institutional dimensions and entrepreneurial activity: an international study, “ Small Business Economics”, 2014, Vol. 42(4), pp. 703-716.
21. Wennekers S., Thurik,R. (1999), Linking entrepreneurship and economic growth, “Small Business Economics”, Vol. 13(1), pp. 27-56.
22. Wierzbicka W. (2013), Quality of location in regions and economic efficiency of private companies in Poland, “Olsztyn Economic Journal”, 2013, Vol. 8, pp. 121-134.

Inne teksty tego samego autora