Rola leasingu w promowaniu samochodów elektrycznych

Main Article Content

Jacek Grzywacz
Ewa Jagodzińska-Komar

Abstrakt

Popularność leasingu w Polsce przekłada się na wzrost wszystkich segmentów tego rynku. Różna jest jednak dynamika poszczególnych segmentów i ich struktura. Szczególnie szybko rośnie udział segmentu pojazdów lekkich i właśnie rynek motoryzacyjny posiada tu największe znaczenie. Coraz ważniejszą rolę odgrywają projekty inwestycyjne związane z ochroną środowiska i dlatego firmy leasingowe oferują finansowanie firmom, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie urządzeń i materiałów energooszczędnych. Projekty te mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę i zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstw, jak i zmniejszają dwutlenek węgla w naszym kraju. W opracowaniu sformułowano następującą hipotezę: że leasing ma istotny wpływ na wzrost użytkowania samochodów elektrycznych oraz jest najpopularniejszą formą korzystania z tych pojazdów. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że postawiona hipoteza została potwierdzona. Leasing zajmuje obecnie w Polsce niekwestionowaną, wysoką pozycję w finansowaniu działalności przedsiębiorstw.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Grzywacz, J., & Jagodzińska-Komar, E. (2021). Rola leasingu w promowaniu samochodów elektrycznych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 40-48. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Businessinsider (2021), Krótki przewodnik po leasingu samochodów elektrycznych, https://businessinsider.
com.pl/finanse/leasing-samochodow-elektrycznych-czy-to-sie-oplaca/61vfr6p, dostęp 27.05.21.
2. Grzywacz J.(2020), Leasing, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
3. Informacja prasowa ZBL i PZPM (27.05.21), Leasing napędza elektromobilność – kiedy zobaczymy
milion „elektryków” na polskich drogach, Związek Polskiego Leasingu i Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego.
4. Parlament Europejski (2019), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia
17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych
lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011.
5. Polish EV Outlook 2020 (2020), Kompleksowa analiza rynku elektromobilności w Polsce, Polskie
Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.
6. Prnews (2021), Eko Leasing PolSEFF w Banku BGŻ BNP Paribas, https://prnews.pl/eko-leasing-polseffw- banku-bgz-bnp-paribas-8363, dostęp 27.05.21.
7. PSPA (2021), ELAB Miasto Czystego Transportu. Największy projekt badawczy komercyjnego wykorzystania pojazdów elektrycznych w Polsce i w regionie CEE, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.
8. Raport KPMG (2019), Global Automotive Executive Survey 2019, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/pl-raport-kpmg-internationali-global-automotive-executive-survey-2019.pdf, dostęp 27.05.21.
9. Raport PZPM i ACEA (2020), W kierunku zeroemisyjnej mobilności. Czynniki determinujące rozwój napędów alternatywnych w samochodach osobowych i dostawczych w Unii Europejskiej, Raport Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i ACEA.
10. Raport Santander (2018), Zielone inwestycje, Raport odpowiedzialnego biznesu 2018, https://raport.santander.pl/przyjazny/przyjazny-dla-srodowiska/zielone-inwestycje/, dostęp 27.05.21.
11. Santander Leasing (2021), Czy eko-leasing podbije polski rynek aut elektrycznych?, https://santanderleasing.pl/ biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/czy-eko-leasing-podbije-polski-rynek-aut-elektrycznych.html, dostęp 27.05.21.
12. Ustawa (2016), Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).