Efektywność energetyczna użytkowania produktu jako przesłanka rozwoju producentów łodzi motorowych w Polsce

Main Article Content

Jan Jarmusz
Łukasz Marzantowicz

Abstrakt

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest ocena wpływu zmiennej, jaką jest poziom efektywności energetycznej oraz aspektu finansowego nabycia i eksploatacji łodzi motorowych o zeroemisyjnym napędzie elektrycznym na tle ich substytutów rynkowych w postaci łodzi o napędzie konwencjonalnym wobec zjawiska rozwoju i dalszej ekspansji rynkowej producentów łodzi motorowych w Polsce w warunkach spełnienia współczesnych postulatów środowiskowych zrównoważonego rozwoju. Cel ten został osiągnięty z uwzględnieniem efektów badania opartego na analizie deskryptywnej i komparatywnej uwarunkowań energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych rozwoju projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego w latach 2018–2019 przez firmę VT-Sport dotyczącego opracowania nowego modelu łodzi motorowej wraz z przygotowaniem do wdrożenia do produkcji. Wskazano potrzeby rynkowe w zakresie dalszego rozwoju i ekspansji krajowych producentów łodzi motorowych w Polsce. Efekty badania mogą stanowić istotny przyczynek pogłębionych badań i dyskusji na temat spełniania warunków i postulatów ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych zrównoważonego rozwoju w rozważanym sektorze gospodarki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jarmusz, J. ., & Marzantowicz, Łukasz . (2022). Efektywność energetyczna użytkowania produktu jako przesłanka rozwoju producentów łodzi motorowych w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 121–139. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.8
Dział
Dział główny

Bibliografia

Deloitte (2018), Boating market monitor. Market insight of the international recreational boating industry, https://www2.deloitte.com/it/it/pages/strategy-operations/monitor-deloitte/articles/boating-market-monitor-2019---deloitte-italy---monitor.html (dostęp: 03.01.2022).
ECSIP Consortium (2015), Study on the competitiveness of the recreational boating sector. Final report. Rotterdam, Brussels.
ICOMIA (2018), Recreational Boating Industry Statistics 2017. International Council of Marine Industry Associations, London.
Krishna, G. (2021), Understanding and identifying barriers to electric vehicle adoption through thematic analysis. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 10, 100364.
Łapko, A. (2019), Is it time for motorboat e-mobility? Transportation Research Procedia 39, pp. 280–289, doi: 10.1016/j.trpro.2019.06.030.
Łopaciński, K. & Żółtowski, P. (2018), Perspectives of the Development of Motorboat Tourism on Polish Rivers. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 4 (58), pp. 267–285.
Symmank, L., Profeta, A. & Niens, C. (2021), Valuation of river restoration measures – Do residential preferences depend on leisure behaviour? European Planning Studies 29 (3), pp. 580–600, doi: 10.1080/09654313.2020.1760792.
Zhang, Y., Harris, S., Romare, M., Hennlock, M. & Steen, B. (2021), Investigating the potential circularity of a motorboat using Life Cycle Assessment. Report No. C 595, IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden, Available from: https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f4728e7/1628413470947/FULLTEXT01.pdf
www 1: https://www.oecd.org/stories/climate-action/key-sectors/
www 2: https://www.unep.org/interactive/six-sector-solution-climate-change/
www 3: https://www.europeanboatingindustry.eu/images/EU%20affairs/Roadmap-for-decarbonisation-vessels_Final.pdf ).
www 4: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/47732/7309‑cca-draft-technical-guidance-app-b.xls.
www 5: https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw
www 6: http://marinapogon.pl/marina/uslugi/uslugi-przystaniowe/ (dostęp 07.11.2022).
www 7: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
www 8: https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-cited-below-100‑kwh-for-the-first-timein-2020‑while-market-average-sits-at-137‑kwh/ (dostęp 07.11.2022).