Nowe oblicze wartości księgowej spółek giełdowych w dobie światowych kryzysów gospodarczych

Main Article Content

Aneta Ejsmont

Abstrakt

Zasadnicza problematyka poruszana w artykule odnosi się do wpływu złożonych kryzysów gospodarczych na wartość księgową spółek akcyjnych. Zawirowania na giełdzie papierów wartościowych mają negatywny wpływ na wartość księgową badanych jednostek. Jest to o tyle istotne, że inwestorzy skupujący bądź zbywający akcje poszczególnych spółek giełdowych mają utrudnione zadanie, gdyż podejmując decyzje wokół realizowanych inwestycji są narażeni na ogromne ryzyko a zarazem niepewność. Warto w tym wypadku zbadać, które wskaźniki giełdowe są najbardziej pomocne w ocenie kondycji finansowej spółek. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu wybranych wskaźników na wzrost wartości księgowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w warunkach kryzysu. Metodą badawczą zastosowaną w prezentowanym artykule jest estymacja modelu ekonometrycznego potwierdzającego wysoki wpływ wybranych mierników na wartość księgową spółek akcyjnych Badania nad wpływem estymatorów na zmienną zależną obejmują przedział czasowy styczeń 2020–maj 2023.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Ejsmont, A. (2023). Nowe oblicze wartości księgowej spółek giełdowych w dobie światowych kryzysów gospodarczych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 99-113. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4128
Dział
Dział główny

Bibliografia

Altieri M., Nicodano G. [2023], Survival and value: The conglomerate case, European Financial Management, Early View, pp. 1–39, https://doi.org/10.1111/eufm.12442.
Baxamusa M., Georgieva D. [2015], Two-step acquisitions and liquidity spread, Journal of Economics and Finance, vol. 39, pp. 262–287, DOI 10.1007/s12197-012-9247-6.
Belesis N., Sorros J. Karagiorgos A. [2020], Financial Market Data Versus Accounting Data: Which Better Explains Stock Returns? International Advances in Economic Research, vol. 26, pp. 59–72.
Bookstaber R. [2023], The Slow-Motion Tidal Wave Consuming Our Economy, The New York Times, March 27.
Brzeszczyński J., Gajdka J. [2007], Dividend-Driven Trading Strategies: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, International Advances in Economic Research, vol. 13, pp. 285–300, DOI 10.1007/s11294-007-9077-z.
Campbell J.Y., Hilscher J., Szilagyi J. [2008], In search of distress risk, The Journal of Finance, vol. 63, pp. 2899–2939.
Cheng Y., Peterson D., Sherrill K. [2017], Admitting mistakes pays: the long term impact of goodwill impairment write-offs on stock prices, Journal of Economics and Finance, vol. 41, pp. 311–329.
COVID-19's impact on the economy – as seen in the indexes [2020], https://ceo.com.pl/wplyw-covid-19-na-gospodarke-co-widac-w-indeksach-79707 (accessed: 17.06.2020).
Jordà Ò., Schularick M., Taylor A.M. [2013], When credit bites back, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 45(2), https://doi.org/10.1111/jmcb.12069, pp. 3–28.
Kang T., Lobo G., Wolfe M. [2017], Accounting Conservatism and Firm Growth Financed by External Debt: The Role of Debt Maturity, Journal of Accounting, Auditing and Finance, vol. 32(2), pp. 182–208, https://doi.org/10.1177/0148558X1558523.
Kuszewski T. [2004], Introduction to Econometric Modeling, [in:] Gruszczyński M., Podgórska M. (eds.), Econometrics, Publishing House Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 7–9.
Lara J.M.G., Osma B.G., Penalva F. [2014], Information consequences of accounting conservatism, European Accounting Review, vol. 23(2), pp. 173–198.
Mamun Al A. Mamun, Kabir Hassan M., Son Lai V. [2004], The impact of the Gramm-Leach-Bliley act on the financial services industry, Journal of Economics and Finance, vol. 28(3), pp. 333–347.
Mietzner M., Schweizer D. [2014], Hedge funds versus private equity funds as shareholder activists in Germany-differences in value creation, Journal of Economics and Finance, vol. 38, pp. 181–208, DOI 10.1007/s12197-011-9203-x.
Miller M.H., Modigliani F. [1961], Dividend policy, growth, and the valuation of shares, The Journal of Business, vol. 34, pp. 411–433.
Ogaki M. [2022], Economics of the community mechanism, The Japanese Economic Review, vol. 73, pp. 433–457, https://doi.org/10.1007/s42973-022-00113-2.
Pietraszewski P., Gniadkowska‑Szymańska A., Bolek M. [2023], Expected vs. real growth of companies listed on the London Stock Exchange, Journal of Economics and Finance, https://doi.org/10.1007/s12197-023-09623-0.
Stamatoska B. [2022], Book value: differences between book value and market value, https://rankia.pl/akcje/wartosc-ksiegowa-i-jakie-sa-roznice-miedzy-wartoscia-ksiegowa-a-rynkowa/#:~:text=Ksi%C4%99gowa%20value%C5%9B%C4%87%201%20It%20is%20on%20%C5%82atwa%20to%20calculate%2C,fluctuations%2C%20hope%20%C5%BCe%20changes%20si%C4%99%20the%20structure%20capital%C5%82of%20the%20company (accessed: 14.06.2022).
Stulz R.M. [2023], Crisis risk and risk management, European Financial Management, Early View, pp. 1–24, https://doi.org/10.1111/eufm.12441.
Tobin J. [1969], A general equilibrium approach to monetary theory, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 1(1), pp. 15–29.
Wakil G. [2020], Firm size proxies and the value relevance of predictive stock return models, Journal of Economics and Finance, vol. 44, pp. 434–457.
WSE Statistical Bulletin [2023], Warsaw Stock Exchange, Warsaw.