Rola i rodzaje ratingów ESG na rynku finansowym

Main Article Content

Natalia Topczewska

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie roli i rodzajów ratingów ESG na rynku finansowym. Przedstawiono wybrane problemy związane z włączeniem zrównoważonego rozwoju do głównego nurtu zarządzania ryzykiem w branży finansowej. Na potrzeby rozważań podjętych w artykule sformułowano następujące hipotezy badawcze:
Hipoteza 1: Zielone obligacje mają coraz większe znaczenie na rynku finansowym zarówno globalnie, jak i w Europie.
Hipoteza 2: Inwestorzy korzystają z ratingów ESG, aby potwierdzić informacje na temat działań przedsiębiorstw w zakresach środowiskowym, społecznym i zarządczym.
Hipoteza 3: Oceny ESG od wielu dostawców ciężko porównać ze względu na zróżnicowane metodyki.
Realizacja celu badawczego wymagała systematycznego przeglądu literatury przedmiotu polskiej i anglojęzycznej przy wykorzystaniu baz danych informacji naukowej (CEJSH, SCOPUS, Web of Science, Connected Papers i arXiv), a także źródeł fachowych w formacie online m.in: Financial Times, Bloomberg, Thomson Reuters. W artykule zostały zastosowane: metoda analizy opisowej oraz porównawczej, a także analiza i wnioskowanie na podstawie danych wtórnych – publikowanych przez Bank Światowy i Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych. Zidentyfikowano wzrost rynku zrównoważonego długu (obligacji) w zakresie wolumenu wyemitowanych instrumentów tego typu. Wyniki analiz wskazują także na zróżnicowanie metodyk nadawania ratingów ESG. Ponadto odpowiednie zaadresowanie kwestii związanych z ESG może mieć wymierne przełożenie na realną działalność biznesową przedsiębiorstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Topczewska, N. (2024). Rola i rodzaje ratingów ESG na rynku finansowym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 71(1), 41–56. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4407
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bank Światowy [2023], Green, Social, and Sustainability (GSS) Bonds Market Update – July, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/120fd7d4d02fb164e0d5c838dd067701-0340012023/original/GSSS-Quarterly-Newsletter-Issue-No-4.pdf (data dostępu: 18.09.2023).

Belsom T., Wagstaff E. [2023], An introduction to responsible investment, PRI, https://www.unpri.org/introductory-guides-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article (data dostępu: 6.09.2023).

CDP [b.d.], CDP scoring methodology guidance, https://www.cdp.net/en/scores/cdp-scoresexplained (data dostępu: 19.09.2023).

Cooke H. [2022], Investors ‘keep faith with ESG funds, „Financial Times”, June 24, https://www.ft.com/content/466d429b-e4bc-4e72‑b22b-459cf45516e3 (data dostępu: 2.09.2023).

Dubost C., Nuzzo S., Sullivan R., Woods I. [2023], ESG in credit ratings and ESG ratings, PRI, 6 March, https://www.unpri.org/credit-risk-and-ratings/esg-in-credit-ratings-and-esg-ratings/11071.article (data dostępu: 7.09.2023).

EcoVadis [b.d.], The World’s Most Trusted Business Sustainability Ratings, https://ecovadis.com/suppliers/ (data dostępu: 8.09.2023).

Fitch Ratings [b.d.], Ratings Criteria, https://www.fitchratings.com/criteria (data dostępu: 8.09.2023).

ISS [b.d.], ESG Corporate Ratings: Assess ESG Risks in Your Portfolio with Data-Driven & Analyst-Led ESG Ratings, https://www.issgovernance.com/esg/ratings/corporate-rating/ (data dostępu: 19.09.2023).

Jessop W., Wilkes T. [2023], Analysis: EU overhaul of ESG ratings industry rules has further to run, Reuters, June 16, https://www.reuters.com/sustainability/eu-overhaul-esg-ratings-industryrules-has-further-run-2023-06-15/ (data dostępu: 18.09.2023).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych [b.d.], Sustainable bond market data, https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/sustainable-bonds-database/ (data dostępu: 15.09.2023).

Moody’s [b.d.], Rating Scale and Definitions, https://www.moodys.com/sites/products/productattachments/ap075378_1_1408_ki.pdf (data dostępu: 8.09.2023).

MSCI [2023], How does MSCI ESG Ratings work?, https://www.msci.com/our-solutions/esginvesting/esg-ratings (data dostępu: 8.09.2023).

Poh J. [2019], Conflicting ESG Ratings Are Confusing Sustainable Investors, Markets Family Office, 11 grudnia, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-11/conflicting-esg-ratings-areconfusing-sustainable-investors (data dostępu: 15.09.2023).

PRI [2023], Mapping the role sustainable bonds play in the fixed income market, 19 July, https://www.unpri.org/fixed-income/mapping-the-role-sustainable-bonds-play-in-the-fixed-incomemarket/11570.article (data dostępu: 7.09.2023).

Refinitiv [2023], Refinitiv ESG company scores, https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores (data dostępu: 19.09.2023).

S&P [2021], Ratings Criteria and models, https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/ratings-criteria (data dostępu: 8.09.2023).

S&P Global [2023], ESG Evaluation, https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/esg-evaluation (data dostępu: 8.09.2023).

Sustainable Fitch [2022], ESG Scores, https://www.sustainablefitch.com/products/esg-scores (data dostępu: 8.09.2023).

Sustainable Fitch [b.d.], About Second-Party Opinions (SPOs), https://www.sustainablefitch.com/products/second-party-opinions (data dostępu: 9.09.2023).

Sustainalytics [2023], Company ESG Risk Ratings. See ESG Risk Ratings for every company in our portfolio, right here, https://www.sustainalytics.com/esg-ratings (data dostępu: 8.09.2023).

Sustainalytics [b.d.], Second-Party Opinions – Helping issuers bring green, social and sustainability bonds to market, https://www.sustainalytics.com/corporate-solutions/sustainable-finance-andlending/second-party-opinions (data dostępu: 9.09.2023).

World Bank [2021], What You Need to Know About Green Loans, October 4, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/10/04/what-you-need-to-know-about-green-loans (data dostępu: 7.02.2024).