Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna

Main Article Content

Katarzyna Bentkowska

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie, jakie uwarunkowania decyzji podmiotów mogą, zgodnie z nurtem ekonomii behawioralnej, wpływać na dokładność ankietowych prognoz przedsiębiorców. Kluczowe wydają się: myślenie szybkie i wolne, zakotwiczenia i dostosowania, awersja do strat i efekt posiadania. Na przykładzie przedsiębiorstw branży przetwórstwa spożywczego i napojów w Polsce przedstawiono, jak kształtują się ich prognozy i rzeczywiste inwestycje. Wyniki pokazują, że szacując dynamikę inwestycji przedsiębiorcy prognozują wartość niższą niż osiąga ona w rzeczywistości. Kiedy oceniają swoje inwestycje ex post, postrzegają je natomiast jako wyższe niż były w praktyce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bentkowska, K. (2019). Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 37–45. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4788
Dział
Dział główny

Bibliografia

Balcerowicz L., Rzońca A. (2010), Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

Kahneman D. (2002), Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice, Prize Lecture, December 8.

Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań, Media Rodzina.

Kahneman D., Smith V. (2002), Advanced information on the Prize in Economic Sciences 2002, Foundations of Behavioral and Experimental Economics, 17 December 2002, https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/advanced-information/, dostęp: 02.01.2019.

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, “Econometrica”, Vol. 47(2), p. 263-291, DOI: 10.2307/1914185.

Klimczak B. (2006), Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Thaler R.H. (2018), Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Poznań, Media Rodzina.

Thaler R.H., Sustein C.R. (2017), Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Thaler R.H. (2017), Integrating economics with psychology, Scientific Background on the Nobel Prize in Economic Sciences 2017, ze strony: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/advanced.html.

Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, “Science”, Vol. 185(4157), September 27.

Ratajczak M. (2005), Instytucjonalizm – wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Simon H. (1961), Administrative bahavior, wyd. 2, Nowy Jork, Macmillan, za: O.E. Williamson (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przybyła H. (2010), Wybór filozofii gospodarczej jako podstawa ekonomii, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej − znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, U. Zagóra-Jonszta (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.

Wojcieska L. (2014), Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 180, cz. 1, „Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność – efektywność – etyka, Problemy teoretyczne”.

Zygan M. (2013), Ekonomia behawioralna – wprowadzenie do problematyki, Studia i Prace WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński, nr 32, tom 2.