Różnorodność ze względu na płeć w miejscu pracy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ewa Lisowska

Abstrakt

Różnorodność ze względu na płeć jest faktem w zatrudnieniu, ale równe traktowanie kobiet i mężczyzn nie we wszystkich firmach jest normą. Mechanizmy kontroli i monitorowania sytuacji w miejscu pracy przez organa państwowe, np. inspekcję pracy, urząd ds. równości czy ministerstwo pracy, nie są skuteczne. Nie udało się jak dotychczas wyeliminować dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia i w miejscu pracy - częste są przypadki zadawania kandydatkom do pracy pytań o stan rodzinny, w tym liczbę posiadanych dzieci, ich wiek i o to, kto się będzie dziećmi zajmował, gdy kobieta będzie w pracy. Kobietom jest więc trudniej znaleźć pierwszą pracę, jak również jest im trudniej wyjść z bezrobocia. Nazbyt częste są przypadki molestowania seksualnego w miejscu pracy, a pracodawcy zbyt małą wagę przywiązują do przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku - brakuje wewnętrznych szkoleń i procedur postępowania, gdy do przypadków molestowania seksualnego dochodzi. Pracujące kobiety rzadziej uczestniczą w szkoleniach i rzadziej niż mężczyźni awansują, istnieje tendencja do segregacji zawodowej oraz płacenia kobietom mniej nawet za pracę tę samej wartości. Wciąż dużo do zrobienia jest w zakresie rozwiązań sprzyjających łączeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Zarówno działania rządu w ramach polityki społecznej w tym obszarze są niewystarczające, jak i działania pracodawców. Pracodawcy preferują męskich kandydatów do pracy, uważając ich za bardziej dyspozycyjnych, bo nie obciążonych obowiązkami rodzinnymi. Środowisko pracy ignoruje fakt, że większość pracowników ma rodziny i dzieci. Polscy pracodawcy rzadko zdają sobie sprawę, że różnorodność przekłada się na wyższe wyniki finansowe. Można zatem zgodzić się z tym, że "Kobiety są zasobem w największym stopniu pomijanym i niedocenianym w biznesie, zarówno jako konsumentki, jak i jako pracownicy (...) Jest to największa słabość modelu biznesowego, który został zaprojektowany w świecie zdominowanym przez mężczyzn" (...)Potrzebna jest rewolucja w myśleniu.(abstrakt autora)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Lisowska, E. (2009). Różnorodność ze względu na płeć w miejscu pracy. Kobieta I Biznes, (1-4), 13-17, 42. https://doi.org/10.33119/KiB.2009.1-4.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007, s. 24.
2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2008. W: Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2008.
3. C.I. Williams, The glass escalator. Hidden advantages for men in the female professions, "Social Problems" 1992, No 39; Rozmowa z prof. Małgorzatą Fuszarą pt. Rodzynki w świecie kobiet, "Wysokie obcasy" 2.07.2005.
4. M. Fuszara, Równe traktowanie procesie rekrutacji, w: Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007, s. 47-49.
5. Firma równych szans 2007 II edycja konkursu. Raport z badań, EQUAL, PKPP Lewiatan, Warszawa 2008, s. 15.
6. H. Domański, Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 37 i 39.
7. Report on Equality between Women and Men 2008, European Commission, DG Employment, scoial Affairs and Equal Opportunities, Luxemburg, January 2008, s. 29.
8. Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 83.
9. B. Cichomski, Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w latach 1996- 2002, w: Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie, tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
10. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006, GUS, Warszawa 2007.
11. Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.
12. Firma równych szans 2007 II edycja konkursu. Raport z badań, EQUAL, PKPP Lewiatan, Warszawa 2008.