Działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w organizacji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ewa Lisowska

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest pokazanie dobrych praktyk z rynku polskiego, odpowiadających na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo może wzmacniać kobiety w ich awansowaniu na wyższe stanowiska kierownicze. W analizie zostaną wykorzystane zarówno opublikowane wyniki dotychczasowych badań, w tym głównie raporty Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) z lat 2019 i 2020 w obszarze działań na rzecz kobiet oraz informacje uzyskane od wybranych przedsiębiorstw (case studies). Prezentacja dobrych praktyk zostanie poprzedzona analizą danych statystycznych odnośnie do udziału kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz wskazaniem, że większa liczba kobiet na tych stanowiskach jest jednym z czynników uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo na globalnym rynku. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Lisowska, E. (2022). Działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w organizacji. Kobieta I Biznes, (1-4), 16-24, 56. https://doi.org/10.33119/KiB.2021.1-4.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Adams R.B., Haan J., Terjesen S., Ees H. [2015], Board diversity: Moving the field forward, „Corporate Governance: An International Review”, 23, s. 77–82.
2. Avery D.R., McKay P.F. [2006], Target practices: An organizational impression management approach to attracting minority and female job applicants, „Personnel Psychology”, 59, s. 157–187.
3. BAEL [2021], Aktywność ekonomiczna ludności Polski – III kwartał 2020, seria: Informacje Statystyczne, GUS, Warszawa.
4. Barney J.B., Clark D.N. [2007], Resource-based theory: Creating and sustaining competitive advantage, Oxford University Press, New York.
5. Boulouta J. [2013], Hidden connections: The link between board gender diversity and corporate social performance, „Journal of Business Ethics”, 113(2), s. 185–197.
6. Byron K., Post C. [2016], Women on boards of directors and corporate social performance: A meta-analysis. Corporate Governance, „An International Review”, 24(4), s. 428–442.
7. Conyon M.J., He L. [2017], Firm performance and boardroom gender diversity: A quantile regression approach, „Journal of Business Research”, 79, s. 198–211.
8. Cook A., Glass C. [2014], Women and top leadership positions: Towards an institutional analysis, Gender, „Work & Organization”, vol. 21(1), s. 91–103.
9. Credit Suisse [2012], Gender diversity and corporate performance, https://www.credit-suisse.com/newsletter/doc/gender_diversity.pdf
10. Dang A.R., Houanti L., Ammari A., Le N.T. [2018], Is there a “business case” for board gender diversity within French listed SMEs, „Applied Economics Letters”, 25(14), s. 980–983.
11. EIGE [2021], https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs, dostęp: 9.07.2021.
12. Erkut S., Kramer V., Konrad A. [2008], Critical mass: Does the number of women on a corporate board make a difference?, w: Women on corporate boards of directors. International Research and Practice, red. S. Vinnicombe, V. Singh, R. Burke, D. Bilimoria, M. Huse, Edward Elgar, Cheltenham.
13. European Commission [2012], Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures, European Commission, Brussels 14.11.2012.
14. European Commission [2019], Report on equality between women and men in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
15. Eurostat [2021], https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_60/default/table?lang=en, dostęp: 15.07.2021.
16. Fan Y., Jiang Y., Zhang X., Zhou Y. [2019], Women on boards and bank earnings management: From zero to hero, „Journal of Banking and Finance”, 107, 105607.
17. Festing M., Knappert L., Kornau A. [2015], Gender-specific preferences in global performance management: An empirical study of male and female managers in a multinational context, „Human Resource Management”, vol. 54(1), s. 55–79.
18. FOB [2019], Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019, Warszawa.
19. FOB [2020], Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2020, Warszawa.
20. FOB [2021], Sygnatariusze Karty Różnorodności w Polsce, https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/sygnatariusze-karty/, dostęp: 2.08.2021.
21. Glass Ch., Cook A., Ingersoll A.R. [2016], Do women leaders promote sustainability? Analyzing the effect of corporate governance composition on environmental performance, „Business Strategy and the Environment”, 25(7), s. 495–511.
22. Górska A. [2017], Perception of women in top managerial positions in Poland, „Journal of Management and Business Administration Central Europe”, 25(1), s. 16–32, doi: 10.7206/jmba.ce.2450-7814.187
23. GUS [2019], Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r., Informacje Statystyczne, GUS, Warszawa–Gdańsk.
24. Hafsi T., Turgut G. [2013], Boardroom diversity and its effect on social performance: Conceptualization and empirical evidence, „Journal of Business Ethics”, 112(3), s. 463–479.
25. Harjoto M., Laksmana I., Lee R. [2015], Board diversity and corporate social responsibility, „Journal of Business Ethics”, 132(4), s. 641–660.
26. Karta [2021], Równość kobiet i mężczyzn, https://fra.europa.eu/pl/eu-charter/article/23-rownosc-kobiet-i-mezczyzn, dostęp: 29.07.2021.
27. Kirsch A. [2018], The gender composition of corporate boards: A review and research agenda, „The Leadership Quarterly”, 29, s. 346–364.
28. Lisowska E. [2010], Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy, „Kobieta i Biznes”, 1–4, s. 3–12.
29. Lisowska E. [2013], Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4, s. 147–161.
30. Lisowska E. [2019], Kobiety na stanowiskach menedżerskich a konkurencyjność firm, „Kobieta i Biznes”, 1–4, s. 2–9.
31. Mallin C.A., Michelon G. [2011], Board reputation attributes and corporate social performance: An empirical investigation of the US Best Corporate Citizens, „Accounting and Business Research”, 41(2), s. 119–144.
32. Martinez M.C.V., Rambaud S.C. [2019], Women on corporate boards and firm’s financial performance, „Women’s Studies International Forum”, 76, 102251.
33. Martins L.L., Parsons C.K. [2007], Effects of gender diversity management on perceptions of organizational attractiveness: The role of individual differences in attitudes and beliefs, „Journal of Applied Psychology”, 92, s. 865–875.
34. McKinsey [2017], Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej?, McKinsey&Company, Warszawa.
35. Post C., Byron K. [2014], Women on boards and firm financial performance: A Meta-Analysis, „Academy of Management Journal”, 5, s. 1546–1571.
36. Post C., Rahman N., McQuillen C. [2015], From board composition to corporate environmental performance through sustainability-themed alliances, „Journal of Business Ethics”, vol. 130(2), s. 423–435.
37. Reuben E., Rey-Biel P., Sapienza P., Zingales L. [2012], The emergence of male leadership in competitive environments, „Journal of Economic Behavior and Organization”, 83, s. 111–117.
38. Scott L. [2021], Kapitał kobiet. Dlaczego równouprawnienie wszystkim się opłaca, Wydawnictwo Filtry, Warszawa.
39. Scott W.R. [1995], Institutions and organizations, Sage, Thousand Oaks. Silverstein M.J., Sayre K. [2009], Women want more. How to capture your share of the world’s largest, fastest-growing market, Harper Collins Publishers, New York.
40. Terjesen S., Aguilera R.V., Lorenz R. [2015], Legislating a woman’s seat on the board: Institutional factors driving gender quotas for boards of directors, „Journal of Business Ethics”, 128(2), s. 233–251.
41. Uchwała [2010], Uchwała nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 19 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/uch_rg_17_1249.pdf, dostęp: 4.08.2021.
42. Uchwała [2011], Uchwała nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/uch_rg_15_1282_2011.pdf, dostęp: 4.08.2021.
43. Vishwakarma R. [2017], Women on board and its impact on performance: Evidence from microfinance sector, „Indian Journal of Corporate Governance”, 10(1), s. 58–73.
44. Williams R.J. [2003], Women on corporate boards of directors and their influence on corporate philanthropy, „Journal of Business Ethics”, 42, s. 1–10.
45. Wolfers J. [2006], Diagnosing discrimination: Stock returns and CEO gender, „Journal of the European Economic Association”, 4, s. 531–541.
46. Yang Y., Konrad W.M. [2011], Understanding diversity management practices: Implications of institutional theory and resource-based theory, „Group & Organization Management”, 36(1), s. 6–38, doi: 10.1177/1059601110390997; http://gom.sagepub.com/content/36/1/6
47. Zhang L. [2020], An institutional approach to gender diversity and firm performance, „Organization Science”, 31(2), s. 439–457.
48. Zou Z., Wu Y., Zhu Q., Yang S. [2018], Do female executives prioritize corporate social responsibility?, „Emerging Markets Finance & Trade”, 54(13), s. 2965–2981.