Magdalena Białobrzeska-Syta
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

e-mail: sipkzif@sgh.waw.pl
tel. +48 22 564 9265
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 340, III piętro
02-513 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Michał Matusewicz
Prodziekan
Kolegium Zarządzania i Finansów

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Tel. tel. +48 22 564 9517