Kontakt

Anna Karpińska
Sekretarz Redakcji/Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
e-mail: sipkzif@sgh.waw.pl
tel. +48 22 564 9298
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 324, III piętro
02-513 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Michał Matusewicz
Kolegium Zarządzania i Finansów
Telefon +48 22 564 9867

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Telefon tel. +48 22 564 9517