• Ryszard Bartkowiak – przewodniczący, 
  • Michał Matusewicz  – wiceprzewodniczący, 
  • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, 
  • Tomasz Michalski, 
  • Wojciech Pacho, 
  • Piotr Płoszajski, 
  • Magdalena Białobrzeska-Syta,
  • Mirosław Szymański