Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny: 

  • Joanna Wielgórska-Leszczyńska – przewodniczący, 
  • Michał Matusewicz  – wiceprzewodniczący, 
  • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, 
  • Tomasz Michalski, 
  • Wojciech Pacho, 
  • Piotr Płoszajski,
  • Anna Karpińska,