Skład Rady Naukowej Zeszytów:

prof. uczelni dr hab. Joanna Wielgórska - Leszczyńska – przewodniczący
dr Michał Matusewicz – vice przewodniczący
dr hab. Stefan Doroszewicz
prof. dr hab. Jan Głuchowski
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
prof. dr hab. Jan Komorowski
prof. dr hab. Tomasz Michalski
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
prof. dr hab. Wojciech Pacho
dr hab. Piotr Płoszajski
prof. dr hab. Maria Romanowska
prof. dr hab. Teresa Słaby
prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak
prof. dr hab. Marian Żukowski