Rynek mocy a rynek energii

Main Article Content

Dariusz Kotlewski

Abstrakt

Za zgodą Komisji Europejskiej, w Polsce podjęto próbę zaimplementowania dwutowarowego rynku energetycznego, składającego się z rynku energii elektrycznej oraz rynku mocy. Wprowadzenie takiego dwutowarowego rynku energetycznego niesie ze sobą potencjalne korzyści dla wzrostu gospodarczego. Może jednak powodować asymetrie w relacjach z zagranicą, szczególnie w sytuacji gdy sąsiadujące kraje takiego rynku nie wprowadzają. Inspiracją do dyskusji na ten temat jest książka Doroty Niedziółki Funkcjonowanie polskiego rynku energii, Difin, Warszawa 2018. Zdaniem autora, książka ta dostarcza wielu bardzo cennych informacji o rynku energii w Polsce, przy czym na tle innych korzystnie wyróżnia się rozdział poświęcony rynkowi energii elektrycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotlewski, D. . (2018). Rynek mocy a rynek energii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 49(4), 49–61. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8120
Dział
Dział główny

Bibliografia

Baker P., Bayer E., Rączka J. [2015], Rynek mocy w Wielkiej Brytanii, „Forum Analiz Energetycznych”, kwiecień.

Cichocki K., Młodawski T., Lewicki M. [2018], Model rynku mocy w Polsce, SKS, styczeń 2018, www.skslegal.pl.

Dziennik Ustaw RP [2018], Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, Warszawa, 3 stycznia 2018 r., poz. 9.

Kinelski G. [2018], Rynek dwutowarowy i istota jego konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym, Instytut Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zeszyty naukowe, rok 2018, nr 102, s. 277-290.

Komisja Europejska, State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism, EC, C(2018) 601 final.

Kotlewski D.C. [2015], Regionalna Integracja Elektroenergetyki, Warszawa, Difin.

Mataczyńska E. [2018], Lokalny wymiar mechanizmów mocowych, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Analiza IPE nr 1.

Ministerstwo Energii [2016], Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy, 30 września 2016 r.

Niedziółka D. [2010], Rynek energii w Polsce, Warszawa, Difin.

Niedziółka D. [2018], Funkcjonowanie polskiego rynku energii, Warszawa, Difin.

Rączka J. [2017], Rynek mocy – skutki dla odbiorców energii, „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka”, 1(5).

Solow R.M. [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 70(1), p. 65-70, 1956.

Solow R.M. [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, “Review of Economics and Statistics”, Vol. 39(3), p. 312-320.

Szablewski A.T. [2012], Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Warszawa, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Timmer M.P., Erumban A.A., Los B. , Stehrer R. , and J. de Vries [2013], Slicing Up Global Value Chains, “Journal of Economic Perspectives”, Vol. 28(2), p. 99-118.