Niuanse bezpieczeństwa lokalizacyjnego

Main Article Content

Dariusz Kotlewski

Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna – aspekty metodologiczne i praktyczne, pod redakcją naukową prof. Kazimierza Kucińskiego. Praca zawiera rozważania o istocie bezpieczeństwa ekonomicznego od strony kilku ważnych tematów ekonomii, ta-kich jak kapitał ludzki, zaawansowane technologie, wytwarzanie energii elektrycznej, ład przestrzenny obszarów wiejskich. Podstawowy wniosek, który nasuwa się z lektury tej książki to fakt, że zagadnienie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw jest wieloaspektowe, szczególnie w warunkach polskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotlewski, D. (2018). Niuanse bezpieczeństwa lokalizacyjnego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 98–103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4734
Dział
Dział główny

Bibliografia

Godlewska-Majkowska H. (red.) [2012], Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Godlewska-Majkowska H. (red.) [2013a], Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Godlewska-Majkowska H. [2013b], Regionalny rynek inwestycyjny a przedsiębiorczość, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.

Godlewska-Majkowska H. [2014], Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Warszawa, Difin.

Kotlewski D.C. [2015], Regionalna integracja elektroenergetyki, Warszawa, Difin.

Kuciński K. (red.) [2010], Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa, Difin.

Kuciński K. (red.) [2014], Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa, CeDeWu.

Kuciński K. (red.) [2015], Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, Warszawa, CeDeWu.

Kuciński K. (red.) [2016], Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, Warszawa, CeDeWu.

Lubiński M. [2016], Janusz Szewczak „Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy”, Biały Kruk, Warszawa 2016, s. 192, recenzja książki, „Gospodarka Narodowa”, nr 4.