Syndrom wartości

Main Article Content

Kazimierz Kuciński

Abstrakt

Wątki aksjologiczne w naukowym badaniu podmiotów i procesów gospodarczych rodzą szereg wątpliwości metodologiczno-terminologicznych oraz skłonność do zastępowania ekonomicznej analizy faktów gospodarczych ich ideologicznie zabarwionymi ocenami. Artykuł stara się uzmysłowić i uporządkować ten chaos myślowy, dotyczący zwłaszcza rozumienia słowa „wartość” i zaprasza do dyskusji nad aksjologicznym podejściem w badaniu gospodarki i gospodarowania. Ta dyskusja powinna być oparta na potraktowanych krytycznie twierdzeniach wynikających z dotychczasowego dorobku nauk ekonomicznych i poparta logiczną argumentacją, odnoszącą te twierdzenia do konkretnej rzeczywistości gospodarczej, społecznej i kulturowej. Chodzi bowiem o rozumowe uchwycenie tych zależności i przedstawienie ich konsekwencji ekonomicznych oraz aksjologicznych

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kuciński, K. (2016). Syndrom wartości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 38(1), 21-30. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1900
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Adamkiewicz-Drwiłło H. [2008], Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Toruń, TNOiKDom Organizatora.
2. Chrostowski J. [2013], Grafy widzą lepiej, „Polityka”, nr 20(2907).
3. Flassbeck H. [2013], Rozbić skarbonki, „Polityka”, nr 28(2915).
4. Handy Ch. [1999], Wiek paradoksu, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
5. Herman A. [2015], Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością, „Kwartalnik Nauko Przedsiębiorstwie”, nr 2(35).
6. Khun Th.S. [1985], Dwa bieguny, tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Warszawa, PWN.
7. Kuciński K. (red.) [2010], Metodologia nauk ekonomicznych – dylematy i wyzwania, Warszawa, Difin.
8. Kuciński K. (red.) [2014], Naukowe badanie zjawisk gospodarczych, Warszawa, Wolters Kluwer.
9. Kuciński K. (red.) [2015], Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Warszawa, Difin.
10. Kuciński K. [2015], Glokalizacja a zarządzanie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(36).
11. Putman H. [1979], What theories are not, “Philosophical Papers”, Vol. 1.
12. Stacewicz J. [2003], W stronę metaekonomii, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
13. Stachak St. [2003], Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa, Książka i Wiedza.
14. Sutton R.I., Staw B.M. [1995], What theory is not, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 40, No. 3.
15. Wojtysiak-Kotlarski M. [2011], O metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa, Oficyna WydawniczaSGH.