Poszukiwacz wartości

Main Article Content

Kazimierz Kuciński

Abstrakt

Esej poświęcony jest prof. Andrzejowi Hermanowi (1949-2016), założycielowi i redaktorowi naczelnemu „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Autor nie tylko przypomina dorobek naukowy A. Hermana, ale również podkreśla Jego ważną rolę w poszukiwaniu oraz inicjowaniu nowych kierunków badań w nauce polskiej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kuciński, K. (2016). Poszukiwacz wartości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 41(4), 5-14. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1985
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Amsterdamski S. [1994], Tertium non datur? Szkice i polemiki, Warszawa, PWN.
2. Senior N.W. [1827], Introductory lecture on political economy, London.
3. Webber R.A. [1990], Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa, PWE.