Polska gospodarka – od „kopalnej” do cyfrowej?

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Trzecia rewolucja przemysłowa dokonująca się w najbardziej rozwiniętych gospodarkach ma dwie cechy: jej motorem nie są już przede wszystkim źródła energii kopalnej, ale odnawialnej oraz rozwój sieciowych organizacji nie tylko sfery gospodarczej, ale również życia społecznego. Autor analizuje warunki, jakie powinny być spełnione, aby w Polsce możliwe stało się uczynienie z technologii cyfrowych katalizatora i integratora innowacyjności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2016). Polska gospodarka – od „kopalnej” do cyfrowej?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 4–7. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1922
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Cellary W., Czakoń W., Herman A., Kiełtyka L. [2016], Strategiczny program badań naukowych iprac rozwojowych. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków, obszarproblemowy nr 2, Mechanizmy zarządzania na różnych poziomach życia społeczno-gospodarczego,NCBiR, Warszawa.
2. Herman H. [2016], Przedmowa do wydania polskiego, w: Zielona rewolucja, Fucks R., Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
3. Konopka D. [2015], Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna,„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3 (36).
4. Kuciński K. (red.) [2011], Glokalizacja, Warszawa, Difin SA.
5. Rifkin J. [2012], Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice, Wyd. Sonia Draga.
6. Rifkin J. [2016], Społeczeństwo zero kosztów krańcowych, Warszawa, Wyd. Emka.
7. Standing G. [2014], Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa, PWN.
8. Zacher L.W. [2007], Transformacje społeczeństw, Warszawa, Wyd. C.H. Beck.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>