Wartość ryzyka czy ryzyko wartości?

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska − kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga − Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, , prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz − kierownik Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH, Olgierd Bagniewski − szef analiz Schweizer Unabhangige Vermogensvervaltung und Anlagenstrategic Gmbh, dr Waldemar Rogowski − Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH. Spotkanie prowadził prof. Andrzej Herman, redaktor naczelny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2011). Wartość ryzyka czy ryzyko wartości?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 19(2), 4–15. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2093
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Wartość ryzyka czy ryzyko wartości?, A. Herman (red.), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2011, nr 2(19).

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>