Nowe paradygmaty planowania strategicznego w przedsiębiorstwach

Main Article Content

Adam Kałowski

Abstrakt

Dynamika zmian w otoczeniu powoduje zwiększenie oczekiwań wobec efektywności narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Dotychczas stosowane metody przestają być skuteczne, co podważa ich przydatność, prowadząc do całkowitego ich odrzucenia. Dotyczy to szczególnie planowania strategicznego, które wcześniej gwarantowało długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa. W artykule został przedstawiony nowy paradygmat modelu planowania strategicznego, który zdaniem autora może być fundamentem budowy przewagi konkurencyjnej nawet w tak turbulentnych warunkach. Potwierdzają to badania ankietowe, przeprowadzone przez autora wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, w których planowanie strategiczne wciąż jest skutecznym narzędziem zarządzania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałowski, A. (2015). Nowe paradygmaty planowania strategicznego w przedsiębiorstwach. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 57–63. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1977
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Barabasz A., Bełz G., (red.), [2012], Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
2. Berliński L. [2009], Modelowanie strategii biznesu, Toruń, Wyd. Dom Organizatora.
3. Bower J.L., Gilbert C.G. [2008], Jak codzienne decyzje menedżerów wspierają lub niszczą strategię
firmy, „Harvard Business Review Polska”, październik.
4. Cunningham J., Harney B. [2012], Strategy & strategists, Oxford, Oxford University Press.
5. Elkin P.M. [2007], Planowanie i strategie biznesowe, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Polska.
6. Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S. [2011], Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe,
Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Polska.
7. Klasik A., (red.), [1993], Planowanie strategiczne, Warszawa, PWE.
8. Krupski R., (red.), [2014], Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Wałbrzych, Prace
Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27.
9. Krzakiewicz K., (red.), [2008], Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Poznań, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu.
10. Makowski W., Wodnicki A. [2008], Krótkookresowe korzyści dominują nad planowaniem strategicznym,
„Harvard Business Review Polska”, październik.
11. Mankins M.C., Steele R. [2007], Przestań planować, zacznij decydować, „Harvard Business Review
Polska”, lipiec/sierpień.
12. Moore G.A. [2008], Aby osiągnąć sukces w pespektywie długookresowej skoncentruj się na celach średniookresowych,
„Harvard Business Review Polska”, marzec.
13. Romanowska M. [2009], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE.