Kierunki procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie

Main Article Content

Adam Kałowski

Abstrakt

Artykuł porusza aktualną kwestię planowania procesu restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, podkreślając, że dla jego sukcesu szczególnie istotne są nie tylko moment rozpoczęcia, ale również i kierunek zmian. Kierunek restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, zdaniem autora, powinien być wybrany przy uwzględnieniu nie tylko bieżącej sytuacji kryzysowej, ale również i przyszłych uwarunkowań. Działania podjęte w ramach restrukturyzacji powinny obejmować więc długoterminowy horyzont planowania

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałowski, A. . (2012). Kierunki procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 24(3), 42–47. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2020
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Blatz M., Kraus K.-J., Haghani S., Corporate restructuring. Finance in times of crisis, Springer, Berlin 2006, pp. 6, 32-33.
2. Borowiecki R., Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, Difin, Warszawa 2003, s. 84.
3. Gulami R., Noria N., Wohlgezogen F., Kto i jak wygrywa w trudnych czasach, "Harvard Business Review Polska", 2010, czerwiec, s. 62-63.
4. Jagoda H., Lichtarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Borowiecki R. (red.), AE-TNOiK, Kraków 1994, s. 158.
5. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 24.
6. Pomerleano M., Shaw W., Corporate restructuring. Lessons from experience, The World Bank, Washington 2005.
7. Rachoń M., Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Walkowska, Szczecin 2006, s. 20.
8. Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych, Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005, s. 17, 26, 29-30.
9. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996, s. 30.
10. Slatter S., Corporate recovery. A guide to turnaround management, Penguin Business, London 1984.
11. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 251.
12. Stępniak-Kucharska A., Stos D., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przesłanki i procedury, Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Skierniewice 2009, s. 36-37.
13. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003, s. 123.
14. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996, s. 41.
15. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003, s. 56.