Perspektywy rozwoju innowacji na rynku usług płatniczych

Main Article Content

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Abstrakt

Postęp technologiczny sprawia, że na rynku płatności pojawiają się liczne innowacje w postaci nowych instrumentów i kanałów umożliwiających dokonanie płatności. W artykule dokonano analizy pojęcia innowacji, a następnie przeanalizowano rynek płatności pod kątem możliwości wprowadzenia na nim nowych rozwiązań. Określono potencjał rozwoju nowoczesnych płatności głównie w związku z rozwojem urządzeń mobilnych (smartfony) oraz perspektywy dla wprowadzenia iBeacon jako kanału umożliwiającego zapłatę za dobra i usługi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ślażyńska-Kluczek , D. . (2016). Perspektywy rozwoju innowacji na rynku usług płatniczych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 41(4), 74–84. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1988
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Borowski P.F. [2011], Przedsiębiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy”, t. 17 nr 2.
2. Capgemini [2016], Top 10 trends in payments in 2016, Capgemini.
3. Drucker P.F. [1992], Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa, PWE.
4. Fiedor B. [1979], Teoria innowacji, Warszawa, PWN.
5. Fung Business Inteligence Centre [2015], Beacon Trends in the retail space 2015, January 29.
6. GSMA [2014], State of the Industry. Mobile Financial Services for the Unbanked, GSMA, London.
7. Hansen G. [2016], Innowacje w bankach są mało zyskowne, ale dają inny efekt, „Obserwator finansowy”,https://www.obserwatorfinansowy.pl, dostęp 18/07/2016.
8. IDC [2016], International Data Corporation, http://www.idc.com, dostęp 18/07/2016 .
9. Janasz W., Kozioł K. [2007], Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa,PWE.
10. Jasiński A.H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Warszawa, Difin.
11. Kisiel M. [2014], Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie. Kierunki rozwoju, wybraneprzykłady, Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
12. Kotler P. [1999], Marketing narodów, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
13. MasterCard [2014], Secure elements, www.mobile.mastercard.com.
14. Mikowska M. [2015], Polska jest mobi. TNS Polska.
15. NBP [2015], Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
16. Ovum [2015], Global Payments Insight Survey 2015. Overview,
17. https://www.aciworldwide.com, dostęp 28/07/2016.
18. Polasik M. [2013], Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży – szansa dla obrotubezgotówkowego w Polsce, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Lublin,Wydawnictwo KUL.
19. Polasik M. [2014], Perspektywy rozwoju mobilnych płatności NFC na rynku polskim, AnnalesUniversitats Mariae Curie-Skłodowska Oeconomia, Vol. 48, No. 4.
20. Ślażyńska-Kluczek D. [2015], Analiza opłaty interchange, Zeszyty Naukowe Państwowej WyższejSzkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, nr 22.
21. Ślażyńska-Kluczek D. [2016], Miejsce innowacyjnych form pieniądza na rynku płatności, w: Cywilizacjapieniądza, M. Czerwiński (red.), Wydawnictwo internetowe e-bookowo.
22. Sikora J., Uziębło A. [2013], Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania, „Zarządzaniei Finanse. Journal of Management and Finance”, nr 2/2.
23. Schumpeter J.A. [1939], Business Circles. A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalistproces, New York, McGraw-Hill Book Company.
24. Schumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
25. Stabryła A. (red.) [2011], Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem,Kraków, Mfiles.
26. Szpringer W. [2013], Elektroniczne instrumenty płatnicze – tendencje rozwojowe, „e-mentor”, nr 3(50).
27. Tochmański A. [2011], Rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju innowacyjnych usług płatniczych wPolsce i nadzorze nad nimi, materiały konferencyjne Innowacyjne usługi płatnicze- prawo i technologia,18.03.2011, NBP, Warszawa.
28. Ustawa [2011], Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U.2014.873 j.t.