Zielone obligacje jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych

Main Article Content

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Abstrakt

Zakresem badania objęto zielone obligacje. Są one innowacyjnym instrumentem finansowym przeznaczonym do finansowania działalności prośrodowiskowej. Zapewniają inwestorom włączenie się w strategię zrównoważonego rozwoju i pewność, że inwestowane środki zostaną przeznaczone na cele zapobiegające pogłębiającym się zmianom klimatycznym. W pracy określono miejsce zielonych obligacji w finansowaniu działalności w Polsce. Wyszczególniono kluczowe regulacje w odniesieniu do zielonych obligacji – przedstawiono działania regulacyjne na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań w Unii Europejskiej, które prowadzą do ustanowienia wspólnych zasad emisji zielonych obligacji. Wskazano także główne bariery oraz wyszczególniono podstawowe korzyści z emisji zielonych obligacji – praca wskazuje na trudności, które może napotkać emitent zielonych obligacji, a także pozytywne aspekty takiej emisji. W artykule przedstawiono Polskę jako prekursora emisji zielonych obligacji w Europie – w Polsce miała miejsce pierwsza na świecie emisja rządowych zielonych obligacji. Za to działanie została przyznana nagroda na międzynarodowej konferencji klimatycznej w Londynie. Emitowane są także kolejne transze korporacyjnych zielonych obligacji. Przedsiębiorstwa zauważają potencjał tego rozwiązania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ślażyńska-Kluczek, D. . (2022). Zielone obligacje jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 33–44. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. ACMF (2018), ASEAN Green Bonds Standards.
2. aleBank.pl (2020), Grudziądz pierwszym polskim miastem, które wyemitowało zielone obligacje, https://alebank.pl/grudziadz-pierwszym-polskim-miastem-ktore-wyemitowalo-zielone-obligacje/?id=346081&catid=27735&cat2id=25929, dostęp: 21.06.2021.
3. Bank Pekao (2021), Bank Pekao w roli globalnego koordynatora międzynarodowej emisji zielonych obligacji koncernu PKN ORLEN, https://infowire.pl/generic/release/668823/bank-pekao-wroli- globalnego-koordynatora-miedzynarodowej-emisji-zielonych-obligacji-koncernu-pknorlen, dostęp: 14.06.2021.
4. BondEvalue (2021), Green Bonds – Everything You Need to Know, https://bondevalue.com/news/green-bonds-everything-you-need-to-know/, dostęp: 11.06.2021.
5. CBI (2019), Climate Bonds Standard, Version 3.0, International best practice for labelling green investments.
6. CBI (2017), Climate Bonds Annual Conference and Green Bond Awards, https://www.climatebonds.net/market/2017‑awards, dostęp: 21.06.2021.
7. Columbus (2020), https://columbusenergy.pl/relacje-inwestorskie/columbus-wyemitowal-zielone-obligacje-za-75‑mln-zl/, dostęp: 21.06.2021.
8. Dörry S., Schulz C. (2018), Green financing, interrupted. Potential directions for sustainable finance in Luxembourg, “Journal Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability”, No 7 (23).
9. ESRB (2016), European Systemic Risk Board Advisory Scientific, Committee Report No 6/2016.
10. European Commision (2018), A clean planet for all – long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy by 2050.
11. Flammer C. (2021), Corporate green bonds, “Journal of Financial Economics”, https://doi. org/10.1016/j.jfineco.2021.01.010, dostęp: 21.06.2021.
12. Grabowski M., Kotecki L. (2020), Zielone obligacje w Polsce, Instytut Odpowiedzialnych Finansów, Warszawa.
13. Grzywacz J., Ślażyńska-Kluczek D. (2016), Możliwości wykorzystania mezzanie capital w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, w: Grzywacz J. (red.), Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
14. ICMA (2021), Green Bonds Principles, https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks, dostęp: 21.06.2021.
15. ING (2019), https://www.inghipoteczny.pl/inghipoteczny/listy-zastawne/zielone-listy-zastawne, dostęp: 14.06.2021.
16. IPCC (2018), Summary for Policymakers.
17. Komisja Europejska (2019), https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european- green-deal_pl, dostęp: 21.06.2021.
18. Ministerstwo Finansów (2019), Green bond report on the use of proceeds.
19. Ministerstwo Finansów (2021), Green bond report on the use of proceeds – update.
20. PKO BH S. A. (2019), Program emisji listów zastawnych.
21. Rezolucja Zgromadzenia ogólnego ONZ (2015), Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, A/RES/70/1.
22. Report on EU Green Bond Standard, EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2019.
23. Sikorski M. (2021), Cyfrowy Polsat wyemitował zielone obligacje. Spółkę wspierał bank BNP Paribas, https://www.green-news.pl/840‑bnp-paribas-zielone-obligacje-cyfrowy-polsat, dostęp: 21.06.2021.
24. Supernak B. (2021), EBI wyemitował zielone obligacje dla polskich inwestorów o wartości 1,25 mld zł, https://inwestycje.pl/gielda/ebi-wyemitowal-zielone-obligacje-dla-polskichinwestorow- o-wartosci-125‑mld-zl/, dostęp: 11.06.2021.
25. Tang D. Y., Zhang Y. (2020), Do Shareholders Benefit from Green Bonds?, “Journal of Corporate Finance”, 2020, No 61.
26. United Nations (2015), Paris Agreement.
27. Wang Y., Zhi Q. (2016), The Role of Green Finance in Environmental Protection: Two Aspects of Market Mechanism and Policies, “Energy Procedia”, No 104.
28. Wulandari F., Schäfer D., Andreas S., Sun C. (2018), Liquidity Risk and Yield Spreads of Green Bonds, DIW Berlin Discussion Paper No. 1728.