Megaprojekty a zarządzanie ryzykiem i wartością

Main Article Content

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

Abstrakt

Megaprojekty to przedsięwzięcia realizowane w formie projektów, które charakteryzują się znaczną skalą zaangażowanych środków finansowych. Obecnie ich skala osiąga bezprecedensowe rozmiary w świecie. W artykule zostały omówione problemy zarządzania takimi projektami, pokazana ich specyfika oraz kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem i wartością. Zdaniem autora, warunkiem umocnienia pozycji Polski w długim okresie jest realizacja megaprojektu, który będzie można określić jako dzieło przełomowe, wyróżniające Polskę na tle innych krajów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtysiak-Kotlarski , M. . (2012). Megaprojekty a zarządzanie ryzykiem i wartością. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 23(2), 57–63. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2006
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Flyvbjerg B., Bruzelius N., Rothengatter W., Megaprojects and Risk: An anatomy of Ambition, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
2. Goodpasture J.C., Managing projects for value, Management Concepts, Vienna – Virginia 2002.
3. Kerzner H., Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2009.
4. Knight F.H., Risk, uncertainty and profit, Houghton Mifflin Company, Boston 1921.
5. Rappaport A., Creating shareholder value. The new standard for business performance, The Free Press, New York 1986.
6. Wojtysiak-Kotlarski M., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcja zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.