Dylematy teoretycznego opisu przedsiębiorstwa

Main Article Content

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

Abstrakt

Recenzja książki: Cezary Suszyński Business Enterprise. The Integration of Approaches. Theoretical Dillemas vs. Challenges of Practice Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2013, s. 254

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtysiak-Kotlarski, M. (2015). Dylematy teoretycznego opisu przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 98–101. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2012
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Chamberlin E. [1933], Theory of Monopolistic Competition, Boston, Harvard University Press, Boston.
2. Domańska E. [1986], Kapitalizm menedżerski, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
3. Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Kasiewicz S., Możaryn H. (red.) [2004], Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa,
Oficyna Wydawnicza SGH.
5. Noga A. [2009], Teorie przedsiębiorstw, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6. Robinson J. [1973], Herezje ekonomiczne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
7. Tkaczyk T.P. [2001], Przedsiębiorstwo w teorii ekonomii, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
8. Wojtysiak-Kotlarski M. [2011], Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarzadzania i praktyką biznesu,
Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.