Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem

Main Article Content

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

Abstrakt

W artykule zostały omówione rola i funkcje audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem. Autor wykazuje, że nowoczesny audyt, będący działalnością niezależną i obiektywną, może skutecznie wspierać kadrę menedżerską przedsiębiorstwa w realizacji celu strategicznego przedsiębiorstwa, jakim jest wzrost jego wartości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtysiak-Kotlarski, M. . (2011). Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 20(3), 72–77. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2081
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Barney J.B., Hesterly W.S., Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts, Pearson Education International, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2010.
2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig-Press, Warszawa 1997.
3. Definicja Audytu Wewnętrznego, Kodeks Etyki oraz Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, (tłumaczenie na język polski), IIA-Polska, styczeń 2011.
4. Gleim I.N., CIA Review, Part I – Internal Audit Process, Gleim Publications, Gainesville 2001.
5. Mączyńska E., Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, [w:] Polska myśl strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE, wydanie specjalne, 2/2011.
6. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
7. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wig-Press, Warszawa 1999.
8. Sawyer L.B., Dittenhofer M.A., Scheiner J.H., Sawyer’s Internal Auditing, 5th Edition, The Institute of Internal Auditors, Altamonte, Spring 2005.
9. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
10. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstw w Polsce, S. Kasiewicz (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.