Czy logistyka może rewitalizować miasto?

Main Article Content

Marzenna Cichosz
Katarzyna Nowicka
Aneta Pluta-Zaremba

Abstrakt

Coraz większe problemy dla rozwoju miast stwarzają negatywne konsekwencje procesów urbanizacyjnych. Dlatego też potrzebne stają się działania dotyczące rewitalizacji i rozwoju miast, i obszarów z nimi związanych, dzięki czemu następowałoby przywrócenie korzystnych warunków do zamieszkania i podejmowania inwestycji sektora prywatnego. Czy logistyka, a zwłaszcza inwestycje w obiekty zlokalizowane wokół wielkich miast, pomagają rewitalizować i rozwijać małe oraz średnie miejscowości? Z badań przeprowadzonych przez zespół Katedry Logistyki SGH wynika, że szansę na rewitalizację i zrównoważony rozwój poprzez logistykę mają przede wszystkim małe i średnie miejscowości, które są położone wokół wielkich miast i powiązane z krajową infrastrukturą drogową. W artykule zostały omówione wyniki badań, które przeprowadzono w województwie mazowieckim, oraz rekomendacje dla innych miast Polski.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Cichosz, M., Nowicka , K., & Pluta-Zaremba , A. (2020). Czy logistyka może rewitalizować miasto?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 23(2), 85-93. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2009
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Rewitalizacja miast w Polsce jako czynnik kształtowania konkurencyjności miast w Polsce, zadanie badawcze nr 2: M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (logistics-driven regeneration), badanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2011.
2. Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, M. Bryx (red.), badania statutowe Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH, Warszawa 2010.
3. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce: podsumowanie I połowy 2011 roku, „On Point”, Jones Lang LaSalle, sierpień 2011, s. 5.
4. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europa 2020, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010.
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2, pkt. 9, Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717.