Branża KEP – barometr polskiej gospodarki

Main Article Content

Marzenna Cichosz
Katarzyna
Aneta Pluta-Zaremba

Abstrakt

Branża przesyłek KEP jest wrażliwa na zmiany zachodzące w polskiej i światowej gospodarce. Jednocześnie dynamiczny rozwój operatorów ekspresowych wywarł pozytywny wpływ na rozwój polskich przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych w KNoP przez Zespół Katedry Logistyki badań operatorów ekspresowych potwierdziły, że branża ta wykazuje zarówno cechy barometru, jak i lokomotywy polskiej gospodarki.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Cichosz, M., Katarzyna, & Pluta-Zaremba, A. (2011). Branża KEP – barometr polskiej gospodarki. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 85-94. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2067
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Polish Transport Sector Report, „InteliiNews”, 2010, July, p. 3.
2. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2009 roku, UKE, Warszawa, maj 2010, s. 4, 14.
3. Rutkowski K., Cichosz M., Nowicka K., Pluta-Zaremba A., Branża przesyłek kurierskich, ekspresowychi paczkowych – wpływ na polską gospodarkę, CDiEG, SGH, maj 2011, s. 13.