Wykorzystanie opcji realnych do analizy ukrytego potencjału

Main Article Content

Dariusz Michalski

Abstrakt

Wartość opcji realnej wynika z możliwości kreowania dodatkowych zysków ekonomicznych, w wyniku efektywnego dostosowania się przedsiębiorstwa do nieoczekiwanych zmian w jego otoczeniu. Autor omawia poszczególne rodzaje opcji realnych, oraz na przykładzie pokazuje ich możliwe wykorzystanie. Podkreśla, że zasady podejmowania tego typu decyzji powinny być określone w planach strategicznych przedsiębiorstwa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Michalski, D. (2011). Wykorzystanie opcji realnych do analizy ukrytego potencjału. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 61-68. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2064
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Arnold T., Shockley R.L., Value creation at Anheuser-Busch: A real option example, “Journal of Applied Corporate Finance”, 2001, Vol. 14, No. 2 (lato).
2. Boyer M., Christofferson P., Lasserre P., Pavlov A., Value creation, risk management and real option. Burgrundy Report, CIRANO Working Paper No. 2005, p. 35.
3. Capiński M., Definicja i wycena opcji realnych, „Rynek Terminowy”, 2004.
4. Jajuga K., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006.
5. Mun J., Real Option Analysis, Wiley, New York 2002.
6. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym − zintegrowana struktura ramowa. Streszczenie dla kierownictwa, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004, Warszawa 2004.