Sterowanie zachowaniami menedżerów w warunkach ryzyka finansowego

Main Article Content

Dariusz Michalski

Abstrakt

Zarządzanie ryzykiem finansowym zakłada, że odpowiednio przygotowane kadry, wykorzystując intuicję, mogą nie tylko zidentyfikować i określić najważniejsze ryzyka dla organizacji, ale także właściwie je kontrolować i nimi zarządzać. Autor proponuje uzupełnienie tradycyjnego sposobu o metodę controllingu ryzyka finansowego, która bazuje na właściwie udokumentowanych danych i naukowo potwierdzonych założeniach, umożliwiając powiązanie podejmowania ryzyka z realizacją celów przedsiębiorstwa. Wprowadzenie takiej metody pozwala na eliminację intuicji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalski, D. . (2011). Sterowanie zachowaniami menedżerów w warunkach ryzyka finansowego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 59–65. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2123
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Drury C., Rachunek kosztów. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1995, s. 413.
2. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007, s. 129.
3. Pezier J., Risk and Risk Aversion, [w:] The Professional Risk Managers’ Handbook. A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices. Volume I: Finance Theory, Financial Instruments and Markets, Alexander C., Shedy E. (eds.), PRMIA Publications, Wilmington 2004, p. 19.