Gospodarka w długookresowej perspektywie

Main Article Content

Alfred Bieć

Abstrakt

W dyskusji o gospodarce dominują kwestie bieżące, tymczasem spojrzenie długookresowe pozwala wiele wyjaśnić z tego, co dzieje się w gospodarce światowej i polskiej. W tym wypadku przydatne są cykle Kondratiewa − długookresowe, trwające około dwóch pokoleń (50-60 lat) cykle rozwoju gospodarczego, charakteryzujące się naprzemiennie fazami przyspieszenia i spowolnienia. Autor przeprowadza ich analizę na podstawie indeksu Dow Jones Industrial Average. Jego zdaniem w ostatnich kilkudziesięciu latach uległy one skróceniu i trwają przeciętnie nieco ponad trzydzieści lat. Zaprezentowane wyniki wskazują, że obecnie świat wszedł w fazę spadkową cyklu Kondratiewa, choć nie we wszystkich regionach świata rozpoczęła się ona w tym samym czasie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bieć , A. . (2011). Gospodarka w długookresowej perspektywie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 27–31. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2117
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bornschier P.L., Waves, formations and values in the world system, Transaction Publishers, New Brunswick 1992.
2. Gordon I., Economic Outlook for 2010, pp. http://www.gold-eagle.com/editorials_08/gordon020310pv. html, 3 luty 2010.
3. Kondratieff N., The Long Wave Cycle, Richardson & Snyder, New York 1984.
4. Mandel E., Late Capitalism, Humanities Press, London 1975.
5. Schumpeter J., Mitchell's Business Cycles, “Quarterly Journal Of Economics”, 1930-31 (XLV), pp.150-172.
6. www.Stockcharts, http://stockcharts.com/charts/historical/djia19201940.html.