Wdrażanie najlepszych praktyk biznesowych

Main Article Content

Mariusz Sagan
Anna Zarzycka

Abstrakt

Artykuł omawia wyniki badań prowadzonych w ramach badań statutowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie − Najlepsze Praktyki Biznesowe. Autorzy skoncentrowali się na procesie wdrażania najlepszych praktyk biznesowych w marketingu. Na podstawie pogłębionego wywiadu przeprowadzonego w firmie Augusta Westland Polska w Świdniku, zaprezentowano specyficzne uwarunkowania wdrażania najlepszych praktyk biznesowych w marketingu w branży lotniczej. Omówiono także efekty ekonomiczne i społeczne tego wdrożenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sagan, M. ., & Zarzycka, . A. . . (2011). Wdrażanie najlepszych praktyk biznesowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 77–81. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2125
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bogan Ch.E., English M.J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice 2006.
2. Carter L., Carmichael P., Best Practices, “Leadership Excellence”, 2009, No. 11.
3. Dibb S., Marketing Planning Best Practice, “The Marketing Review”, 2002, No. 2.
4. Handbuch Management. Mit Beste Practice zum Managementerfolg, red. Ch. Jahns, G. Heim, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2003.
5. Sagan M., Zarzycka A., Najlepsze praktyki biznesowe w marketingu. Pomiar i wdrażanie, opracowanie w ramach badań statutowych „Pomiar i wdrażanie najlepszych praktyk biznesowych (NPB) do przedsiębiorstw w Polsce”, pod kierunkiem Krzysztofa Rutkowskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.