Przedsiębiorstwa międzynarodowe z sektora farmaceutycznego a nieuczciwa konkurencja

Main Article Content

Mariusz Sagan
Wojciech Wiśniewski

Abstrakt

Przedsiębiorstwa międzynarodowe w coraz większym stopniu wykorzystują swoje przewagi instytucjonalne, poprzez świadome oddziaływanie na instytucje na rynku docelowym w taki sposób, aby chroniły interesy korporacji. W dużym stopniu może to dotyczyć międzynarodowych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, działających na rynkach silnie regulowanych, zarówno po stronie popytowej jak i podażowej. Celem badania była analiza działań podejmowanych przez globalne koncerny farmaceutyczne obecne na polskim rynku, w zakresie wpływania na instytucje regulatorów narodowych w celu zapobiegania nieuczciwej i nieetycznej konkurencji. Badanie miało charakter jakościowy i objęło trzy bardzo duże podmioty farmaceutyczne w Polsce. Badane firmy aktywnie próbowały współkształtować otoczenie instytucjonalne kraju docelowego, w tym przypadku rynku polskiego. Jednocześnie, w dużo mniejszym stopniu podejmowały działania na rzecz ograniczania nieuczciwej konkurencji za pomocą swoich przewag instytucjonalnych, opierając się przede wszystkim na wykorzystaniu tradycyjnych przewag konkurencyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sagan, M., & Wiśniewski , W. . (2020). Przedsiębiorstwa międzynarodowe z sektora farmaceutycznego a nieuczciwa konkurencja. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 57(4), 49–58. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.57.4.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

Brycz B., Dudycz T. (2010), Case study jako popularna metoda w naukach o zarządzaniu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3.

Ginsburg G.S., McCarthy J.J. (2011), Personalized medicine: revolutionizing drug discovery and patient care, „Trends in Biotechnology”, No 11.

Masi J.A. (2016), Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs, „Journal of Health Economics”, Vol. 47, No. 1, p. 20-33.

Sagan M. (2016), Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych a trwała przewaga konkurencyjna, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11, s. 31-32.

Sagan M. (2018), Przewagi instytucjonalne przedsiębiorstw międzynarodowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3, s. 46-48.

Saha C.N., Bhattacharya S. (2011), Intellectual property rights: An overview and implications in pharmaceutical industry, „Journal of Advanced Pharmaceutical and Technological Research”, nr 6.

Lehman B. (2018), The Pharmaceutical Industry and the Patent System, https://users.wfu.edu/mcfallta/DIR0/pharma_patents.pdf (dostęp 21.11.2020).

Second Patent Cliff Lies Ahead for Pharma With $251 Billion in Sales at Risk by 2024, https://www.centerforbiosimilars.com/news/second-patent-cliff-lies-ahead-for-pharma-with-251-billion-in-sales-at-risk-by-2024 (dostęp 5.11.2018).