Rynek kryptowalut w Polsce i jego instytucjonalne uwarunkowania

Main Article Content

Łukasz Spyra

Abstrakt

Rynek kryptowalut już od czasu swojego powstania budził wiele kontrowersji oraz obaw związanych z zagrożeniami, które stwarza obrót walutą wirtualną. Gwałtowny wzrost wartości Bitcoina w 2017 roku, miał wpływ na znaczny wzrost zainteresowania inwestorów, instytucji oraz podmiotów związanych z rynkami finansowymi, które nie dotyczyło jedynie chęci wzbogacenia się. Technologia blockchain oraz bazujący na niej rynek kryptowalut, umożliwiają rozwój technologii, szybki i bezpieczny przepływ kapitału oraz mają wiele innych zastosowań, które w przyszłości mogą doprowadzić do rewolucyjnych zmian i odkryć. Jednakże należy również pamiętać, że rynek waluty wirtualnej stwarza warunki dla szeroko rozumianej działalności przestępczej i terrorystycznej, będących zagrożeniem dla funkcjonowania całego systemu polityczno-gospodarczego. Kluczowym elementem dla zapewnienia pełnej wydajności rynkowej i wykorzystania całego zakresu możliwości rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeństwa istniejących na nim podmiotów, jest kreowanie budujących rynek właściwych uwarunkowań instytucjonalnych. Umożliwią one zachowanie równowagi między poziomem ingerencji w system finansowy związanej z wprowadzeniem regulacji dotyczących waluty wirtualnej a swobodnym rozwojem rynku i możliwościami, które za sobą niesie.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Spyra, Łukasz. (2020). Rynek kryptowalut w Polsce i jego instytucjonalne uwarunkowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 56(3), 68-87. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.56.3.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bala S. Kopyściański T., Srokosz W. (2016), Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 77-78, 118.
2. Bankier.pl (2020), Charakter prawny kr-yptowalut, https://www.bankier.pl, 28.07.2020.
3. Birski B. (2017), Prawnopodatkowe aspekty kryptowalut na przykładzie bitcoina. Schemat funkcjonowania kryptowaluty, Wrocław, s. 34.
4. Bitcoin.org (2020), How to use bitcoin, https://bitcoin.org/en/getting-started, dostęp: 10.08.2020.
5. Borodo A. (2005), Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń.
6. Businessinsider.com (2020), Rynek kryptowalut nie jest w Polsce regulowany. KNF wiele razy zwracała uwagę na problem, https://www.onet.pl, dostęp: 01.08.2020.
7. Case C-264/14, Skatteverket v. David Hedqvist, ECLI:EU:C:2015:718.
8. Chen L.,Wu H. (2020), The Influence of Virtual Money to Real Currency: A Case-based Study, Beijing University.
9. CNN Money (2020), What is bitcoin?, https://money.cnn.com.
10. Coin Desk (2020), Bitcoin Price Index, https://www.coindesk.com, dostęp: 07.08.2020.
11. Pollock D. (2020), The Mess That Was Mt. Gox: Four Years On, Coin Telegraph, https://cointelegraph.com, dostęp: 06.08.2020.
12. Coinmarketcap.com (2020), Top Cryptocurrency Spot Exchanges, https://coinmarketcap.com, dostęp: 09.08.2020.
13. Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
14. FinTech Action Plan: For a More Competitive and Innovative European Financial Sector, COM (2018), 109 final, Mar. 8, 2018.
15. European Commission (2018), European Commission Launches the EU Blockchain Observatory and Forum, Press Release, Feb. 1, 2018.
16. European Parliament (2018), Anti-money Laundering: MEPs Vote to Shed Light on the True Owners of Companies, Press Release, Apr. 19, 2018.
17. E-pity.pl (2020), Kryptowaluty a podatek PIT, https://www.e-pity.pl, 04.08.2020.
18. Ethereum.org (2020), Ethereum for Beginners, https://ethereum.org, dostęp: 01.08. 2020.
19. European Supervisory Authorities, WARNING. ESMA, EBA and EIOPA Warn Consumers on the Risks of Virtual Currencies, Feb. 12, 2018.
20. Finance.yahoo.com (2020), Top 10 cryptocurrencies by market capitalisation, https://finance.yahoo.com, dostęp: 01.08.2020.
21. FXSSI.com (2020), Most Valuable Companies in the World-2020, https://fxssi.com, 10.08.2020.
22. Gajda M., Tarnawska K. (2009), Kontrowersje wokół roli „Paktu Stabilizacji i Wzrostu” jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej, Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyty Naukowe nr 2, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 9-28.
23. GitHub (2020), Ripple, https://github.com, dostęp: 02.08.2020.
24. Henextweb.com (2020), Countires hosting Bitcoin nodes, https://thenextweb.com, dostęp: 09.08.2020.
25. Library of Congress (2018), Regulation of Cryptocurrency Around the World, The Law Library of Congress, June 2018.
26. Iso.org (2015), Funkcjonowanie rynku bitcoin, http://www.iso.org, dostęp: 14.04.2015.
27. Litecoin.org (2020), What is Litecoin?, https://www.litecoinpool.org dostęp: 04.08.2020.
28. MarketInsinder.com (2020), Bitcoin Price Index, https://markets.businessinsider.com, dostęp: 07.08.2020.
29. Medium.com (2020), Biggest Bitcoin Hosts, https://medium.com, dostęp: 5.08.2020.
30. Michalczyk W. (2018), Barries of Development of Bitcoin as a New Form of International Money, Wrocław, s. 80.
31. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Warszawa, WN PWN, s. 27.
32. Oświadczenie Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie „Wirtualnych walut”, 7 lipca 2017.
33. Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków, w wersji z dnia 14 grudnia 2016 r.
34. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive (EU) 2015/849 on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purposes of Money Laundering or Terrorist Financing and Amending, Directive 2009/101/EC, COM (2016) 450 final, July 5, 2016.
35. PWC.Com (2020), Blockchain security, https://pwc.blogs.com, dostęp: 30.07.2020.
36. Reminanto.Com (2020), Bitcoin Legitimacy Around the World, https://www.fxempire.com, dostęp: 05.08.2020.
37. Robert H. (2019), ITNOW, BEYOND BITCOIN AND THE BLOCKCHAIN.
38. Rusin K. (2020), Zasady rozliczania kryptowalut w 2020 roku, https://podatki.gazetaprawna.pl, dostęp: 09.08.2020.
39. Satoshi Nakamoto (2009), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
40. Segwick K. (2020), Eight Historic Bitcoin Transactions, Bitcoin.com, https://news.bitcoin.com, dostęp: 10.08.2020
41. Shatin N.T (2018), Does Bitcoin be have a sacurrency?, Hong Kong, China
42. Skowron D. (2019), Bitcoin jako przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu karnym, Warszawa.
43. Sobiecki G. (2017), Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina – status prawny i interpretacja ekonomiczna, Wrocław, s. 4.
44. The Monist (1995), The Virtual Reality od Homo Economicus, t. 78, wyd. 3, 1 lipca 1995, s. 308.
45. University of Northampton (2020), Self-reported motivations for engaging or declining to engage in cyber-dependent offending and the role of autistic traits, United Kingdom.
46. Weber B. (2018), Bitcoin and the legitimacy crisis of money.
47. Wiciak K. (2017), Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości, materiały opracowane w ramach szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla pracowników powszechnych jednostek prokuratury z zakresu prawa gospodarczego.
48. Woźniak M. (2017), Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa.
49. Xiaochua Zhou (2018), Future Regulation on Virtual Currency, Hong Kong, China.
50. Żuławiński M,. Morawiecki G. (2020), We Will Ban Cryptocurrencies or Regulate Them. We Do Not Want Another Amber Gold, Bankier.pl, https://www.bankier.pl, 07.08.2020