Wyzwania przedsiębiorstw w zakresie dostępności finansowania w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Mariusz Lipski

Abstrakt

Obserwowany wzrost znaczenia wymogów zrównoważonego rozwoju w otoczeniu przedsiębiorstw wpływa na warunki ich dalszego funkcjonowania. Zmiany te wpływają także na dostępność podmiotów gospodarczych do źródeł finansowania, zarówno w postaci kapitału właścicielskiego (udziałowego) jak i dłużnego. W opracowaniu sformułowano następującą hipotezę: niewypełnienie wymogów zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwo istotnie ogranicza możliwości w zakresie pozyskania finansowania, zarówno o charakterze udziałowym jak i dłużnym. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że postawiona teza została potwierdzona. Przedsiębiorstwa niespełniające wymogów zrównoważonego rozwoju muszą liczyć się z ograniczonymi możliwościami pozyskania kapitału właścicielskiego i dłużnego, z racji znacznie węższego grona potencjalnych inwestorów oraz pożyczkodawców, praktycznie braku możliwości pozyskania finansowania dłużnego otwartego, jak również gorszych warunków finansowania. Jednocześnie, podjęcie odpowiednich działań, np. w postaci ścisłego określenia celu pozyskiwanego finansowania, który będzie korespondował z założeniami ESG, umożliwia zdobycie potrzebnego kapitału.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Lipski, M. (2021). Wyzwania przedsiębiorstw w zakresie dostępności finansowania w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 60(3), 4-14. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.60.3.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Blackrock: cała naprzód ku ESG, https://invesgo.pl/2020/01/20/blackrock-cala-naprzod-ku-esg-2/, dostęp: 31.07.2021.
2. Forum Energii (2019), Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków na energetykę”, https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7596-malymikrokami- do-wielkich-zmian.pdf, dostęp: 28.07.2021.
3. GPW (2021), Rocznik giełdowy 2021, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=159&title=Rocznik+gie%C5%82dowy+2021, dostęp: 31.07.2021.
4. GPW (2016), Rocznik giełdowy 2016, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=149&title=Rocznik+gie%C5%82dowy+2016, dostęp: 31.07.2021.
5. Grabowski M., Kotecki L. (2020), Zielone obligacje w Polsce. Przewodnik dla emitenta, Warszawa, Centrum Myśli Strategicznych, Instytut Odpowiedzialnych Finansów.
6. mBank Dom Maklerski (2021), Espresso surowcowe 27 lipca 2021r. https://www.mdm.pl/dsserver/43695?ticketSource=ui-priv, dostęp: 29.07.2021.
7. Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (2021), Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021r., w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040r., 10 marca 2021r., poz. 264.
8. PGE Polska Grupa Energetyczna SA (2021), Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020, s. 26, file:///C:/Users/mariu/Downloads/szfy2020_gkpge%20(2).pdf, dostęp: 02.08.2021.
9. Rosicki R. (2010), Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo-Metodyczny”, nr 4.
10. Parlament Europejski (2019), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (2019), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088, dostęp: 29.07.2021.
11. United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/, dostęp: 01.08.2021.
12. Urbanke M. (2021), Powstaje Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, www.filarybiznesu.pl, https://filarybiznesu.pl/powstaje-narodowa-agencja-bezpieczenstwa-energetycznego/a9588, dostęp: 02.08.2021.
13. World Commission on Environment and Development (1987), Our common future, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf, dostęp: 31.07.2021.
14. Woźniak W., Rokicka E. (2016), W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Łódź, Uniwersytet Łódzki.