Upadłości przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Paweł Dec

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki upadłości przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju. Głównym celem było poszukiwanie powiązań pomiędzy niektórymi celami z agendy zrównoważonego rozwoju, jak korupcja czy nakłady na badania i rozwój a liczba upadłości przedsiębiorstw. Autor przedstawił statystki upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce w wybranych państwach na świecie, ukazując skalę zjawiska w szerszym kontekście. A szczegółowo zostały opisane powiązania pomiędzy wybranymi wskaźnikami na przykładzie Polski. Badania wykazały potrzebę rozszerzania dotychczas prowadzonych statystyk upadłości i bankructw przedsiębiorstw o nowe mierniki i wskaźniki, w tym szczególnie te z obszaru zrównoważonego rozwoju, gdyż mogą one ukierunkowywać dalsze pogłębione analizy w tym zakresie.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Dec, P. (2021). Upadłości przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 15-24. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Antonowicz A., Antonowicz P., Próchniak J., (2018), Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska”, nr 132.
2. Antonowicz P., Banasik P., Chruściak M., Morawska S., Prusak B., (2018), Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe, „Zarządzanie i Finanse”, nr 16 (4, cz. 1), s. 5-21.
3. Antonowicz P. (2015), Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw: teoria, praktyka gospodarcza, studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
4. Bajon S. (2018), Upadłości i restrukturyzacje w Polsce – wybrane aspekty prawne i statystyki postępowań, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 45.
5. Besley T., Stern, N. (2020), The economics of lockdown, “Fiscal Studies”, No. 41(3), p. 493-513.
6. Curtis A., McVay S., Toynbee S. (2020), The changing implications of research and development expenditures for future profitability, “Review of Accounting Studies”, No. 25(2), p.405-437.
7. Davis M., Hansen M.E. (2021), Disasters, Disaster Aid, and Bankruptcy Filings in the United States, “Natural Hazards Review”, No 22(1).
8. Dec P. (2006), Statystyka upadłości, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
9. Dec P. (2014), Statystyka upadłości w Polsce i na świecie, w: Bankructwa przedsiębiorstw, „Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne”, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
10. Dec P. (2016), Demografia przedsiębiorstw-analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 1.
11. Dec P. (2017), Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 2.
12. Holtemöller O., Muradoglu Y.G., Corona shutdown and bankruptcy risk , 2020, No. 3.
13. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_16_50, dostęp 17.07.2021.
14. https://sdg.gov.pl/statistics_glob/16-5-1/, dostęp 15.07.2021.
15. https://sdg.gov.pl/statistics_glob/9-5-1/, dostęp 15.07.2021.
16. Papakyriakou P., Sakkas, A., Taoushianis Z. (2019), Financial firm bankruptcies, international stock markets, and investor sentiment, “International Journal of Finance & Economics”, No. 24(1).
17. Pomare C. (2018), A Multiple Framework Approach to Sustainable Development Goals (SDGs) and Entrepreneurship, Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals, Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 8.
18. Ratschka M., (2021), Cele zrównoważonego rozwoju naprawiają świat, Biuletyn EBIB, nr 199.
19. Tokarski A., Tokarski M. (2019), Przebieg procesu upadłościowego przedsiębiorstw polskich w XXI w., Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 15(2), s. 248-263.