Measures of Success in Small and Medium-Sized Business. Case of Poland

Main Article Content

Piotr Masiukiewicz
Paweł Dec

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie możliwości rozwoju małych i średnich firm w Polsce. Autorzy szczególną uwagę poświęcili wyszukaniu i zdefiniowaniu barier ich rozwoju nie tylko wynikających z warunków administracyjnych i prawnych, ale także z umiejętności i zaradności samych przedsiębiorców. Badania pozwoliły również określić źródła sukcesu tego typu przedsiębiorstw.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Masiukiewicz, P., & Dec, P. (2014). Measures of Success in Small and Medium-Sized Business. Case of Poland. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 30(1), 66-77. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2048
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Altman E.I., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2007.
2. Combating late payment in commercial transactions, Parliament and Council Directive No. 2011/7/EU, Brussels 2011.
3. Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, Official Journal 244, P. 0002-0017, Communication from the Commission, Brussels (OJ. EU C 244, 01.10.2004 onwards).
4. Collen B., Polskie przedsiębiorczynie w Niemczech. Duży potencjał, http://biznes.onet.pl/polskieprzedsiebiorczynie-w-niemczech, 25.11.13.
5. Creating an European Enforcement Order for uncontested claims, Council and EP Regulation No. 805/2004 of 21.04.2004. Brussels 2004.
6. Elliot D., Schwartz E., Herbane B., Business Continuity Management: A Crisis Management Approach, Rutledge, London 2002.
7. Establishing an European procedure for small claims, Council and EP Regulation No. 861/2007 of11.07.2007, Brussels 2007.
8. Gardawski J., Kształtowanie się klasy polskich przedsiębiorców prywatnych: aspekty strukturalne i postawy, [w:] Eseje o stabilności finansowej, A. Alińska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
9. Jasiński L.J., Nobel z ekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008, s. 94.
10. Masiukiewicz P., Change of Trust in the Crisis versus Client’s Capital Lose, [in:] Customer Value Creation. Theory and Practice, B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
11. Masiukiewicz P., Rehabilitation Proceedings and Company Value, [w:] Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, S. Morawska (red.), wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
12. Masiukiewicz P., Udział banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa 2011.
13. Masiukiewicz P., Nowak M., Financial Leverage Models versus Bankruptcy Enterprises, „Journal of International Scientific Publications. Economy & Business”, Vol. 6, No. 4/2012.
14. Międzynarodowe badanie menedżerów na temat kryzysu ekonomicznego, Raport BVA dla BPI, 10.02.09, [w:] Kapitał ludzki a skuteczność restrukturyzacji przedsiębiorstw średniej wielkości, Paszkowski J. (red.), Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010.
15. Mikroprzedsiębiorstwa w bankowości detalicznej, IV Kongres Bankowości Detalicznej, Deloitte, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011.
16. O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 światowe badanie nadużyć gospodarczych, Ernst & Young, Warszawa 2012.
17. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 64.
18. Overcoming the stigma of failure in business − for a second chance, European Commission, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economicand Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2007) 584, Brussels 2007.
19. Paying Taxes 2012, World Bank, PWC, Washington 2012.
20. Polityka drugiej szansy. Opinie przedsiębiorców i ekspertów, Instytut Badawczy ProPublicum i TNS Pentor, Warszawa 2011.
21. Poznańska K., Cykle życia przedsiębiorstw – koncepcje teoretyczne oraz instytucjonalna infrastruktura funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, E. Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
22. Raport: Czy pracownicy mają zaufanie do swoich firm?, Edycja I, HR Mobilny, Warszawa 2012, www.hrmobilny.pl, 15.12.13.
23. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, T. Słaby (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
24. Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, J. Gardawski (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
25. Schwartz A., Normative Theory of Business Bankruptcy, Paper 32, Yale University, 2004.
26. Stangierski P., Przybylik M., Sieczek M., Kamyk K., Niski poziom internacjonalizacji polskich firm, „Harvard Business Review Polska”, grudzień 2013 – styczeń 2014.
27. The Second Chance of Bankruptcy Simplification of Bankruptcy Procedures and Support for a Fresh Start, paper, European Commission, Brussels 2011.
28. Toward a Stronger Insolvency Framework in Poland, Report The World Bank Group, April 2013 (contribution P. Masiukiewicz, S. Morawska).
29. Wstępne wyniki badania procesów upadłościowych i naprawczych, TNS Pentor, Warszawa 2011.
30. Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.