Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mikołaj Bartoszkiewicz
https://orcid.org/0000-0002-8728-5998

Abstrakt

Około 1 mln migrantów przebywa obecnie w Polsce, głównie są to pracownicy z Ukrainy. Restrykcje w przekroczeniu granic Rzeczypospolitej Polskiej w dobie pandemii COVID- 19 oraz perspektywa recesji gospodarczej stały się czynnikami motywującymi do opuszczenia polskiego rynku pracy przez pracowników z Ukrainy. Ograniczenie handlu i usług w wielu polskich przedsiębiorstwach wymusiło redukcję personelu w obawie przed bankructwem. Przedsiębiorcy, którzy zwolnili swoich pracowników nie czekając na wsparcie rządu w postaci „tarczy antykryzysowej", postawili najczęściej na osoby o najniższym stażu pracy, niemające umów o pracę i pochodzące z mniejszości narodowych. Skutki gospodarcze i polityczne takich decyzji odczuje w dłuższej perspektywie cały rynek pracy. Analiza migracji ukraińskich pracowników w Polsce po wybuchu epidemii COVID-19 pozwoli ocenić skalę tej migracji i podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: Czy polscy przedsiębiorcy działają w duchu interesu publicznego, czy jednak uprzedzeń wobec obcej siły roboczej? Badanie ma na celu analizę reakcji służb i instytucji publicznych na migracje spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dane wskazują, że nie radziły sobie one z wydaniem nowych kart pobytu, zezwoleń na pracę. Wystąpiły komplikacje związane z przekraczaniem granicy. Wszystko to świadczy o słabym przygotowaniu służb granicznych do migracji o tak dużej skali. Ponadto doszło do wzrostu liczby zwolnień obywateli Ukrainy w czasie trwania pandemii. Zauważono również wystąpienie przejawów rasizmu w społeczeństwie. W efekcie nasiliła się migracja.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bartoszkiewicz, M. (2021) „Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19”, Studia z Polityki Publicznej , 8(3(31), s. 43-55. doi: 10.33119/KSzPP/2021.3.3.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Banyś, M., Kuźnik, J. (2018). Barometr Imigracji Zarobkowej - I półrocze 2018. Personnel Service, http://personnelservice.pl/wp-content/uploads/2020/07/BarometrImigracjiZarobkowej_raport.pdf (dostęp: 5.06.2020).
BBC (2020). Global stock markets plunge on coronavirus fears, https://www.bbc.com/news/business-51612520 (dostęp: 2.06.2020).
Bereźnicki, J. (2019). Ukraińców w Polsce jest prawie 1,3 mln. Dane pochodzą z ich własnych smartfonów, https://www.money.pl/gospodarka/ukraincow-w-polsce-jest-prawie-13-mln-dane-pochodza-z-ich-wlasnych-smartfonow-6356796733593217a.html (dostęp: 4.06.2020).
Deutschmann, M. (2017). Rasizm w Polsce w kontekście problemów migracyjnych. Próba diagnozy. Studia Krytyczne, 4: 71-85.
Fandrejewska-Tomczyk, A. (2019). 50 milionów mieszkańców Polski. Konkretne działania, a nie tylko marzenia. Warszawa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Warsaw Enterprise Institute, http://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/02/Demografia-wersja-elektroniczna.pdf (dostęp: 4.06.2020).
Frączyk, J. (2020). Koronawirus infekuje giełdy. Na GPW największe spadki od czterech lat, https://businessinsider.com.pl/koronawirus-zarazil-gieldy-najwiekszy-spadek-wig20-od-czterech-lat/4n0klnp (dostęp: 21.06.2020).
Garside, J. (2020). Europe's economic rescue packages worth combined € 1.7tn, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/europes-economic-rescue-packages-worth-combined-17tn (dostęp: 3.06.2020).
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2020). Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie pandemii COVID-19, https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/populacja-cudzoziemcow-w-polsce-w-czasie-covid-19,12,1.html (dostęp: 5.03.2021).
He, L., Duffy, C., Horowitz, J. (2020). US stocks halted after falling 7%. Global stocks plunge as oil crashes and coronavirus fear spreads, https://edition.cnn.com/2020/03/08/investing/stock-dow-futures-coronavirus/index.html (dostęp: 2.06.2020).
Jargiło, W. (2020). Duże kolejki na przejściu granicznym w Korczowej. 17 godzin oczekiwania na wjazd do Polski, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-duze-kolejki-na-przejsciu-granicznym-w-korczowej-17-godzin-o,nId,4406027 (dostęp: 6.06.2020).
John Hopkins University (2020). Coronavirus Resource Center, Coronavirus COVID-19 Global Cases, https://coronavirus.jhu.edu/map.html (dostęp: 1.06.2020).
KGSG (Komenda Główna Straży Granicznej) (2020). Informacja statystyczna za I kwartał 2020 r., https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html (dostęp: 9.03.2021).
Kornak, M. (2013). Rasizm i przemoc - rosnące zagrożenie!, https://www.nigdywiecej.org/komunikaty/komunikaty/109-rok-2013/2809-rasizm-i-przemoc-rosnace-zagrozenie (dostęp: 20.03.2021).
McKibbin, W., Fernando, R. (2020). The economic impact of COVID-19: Economics in the Time of COVID-19, https://www.incae.edu/sites/default/files/covid-19.pdf#page=52 (dostęp: 4.06.2020).
Ministerstwo Zdrowia (2020). Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, https://web.archive.org/web/20200304112521/https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce (dostęp: 1.06.2020).
MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) (2019). Polityka migracyjna Polski, https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf (dostęp: 4.06.2020).
NBP (Narodowy Bank Polski) (2020). Raport o inflacji, https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2020.pdf (dostęp: 1.06.2020).
Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review, International Journal of Surgery, 78 (6): 185-193, DOI: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.
Omuła-Rudzka, M. (2020). Komunikat z badań CBOS. Stosunek do innych narodów. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_031_20.PDF (dostęp: 9.03.2021).
OMZRiK (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych) (2020). Akt oskarżenia za znieważenie Ukraińców, https://omzrik.pl/akt-oskarzenia-za-zniewazanie-ukraincow (dostęp: 9.03.2021).
OMZRiK (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych) (2020). Groził rodzinie z Ukrainy, stanie przed sądem, https://omzrik.pl/grozil-rodzinie-z-ukrainy-stanie-przed-sadem (dostęp: 9.03.2021).
Ozili, PK., Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy, SSRN, DOI: 10.2139/ssrn.3562570.
Pankowski, R., Dzięgielewski, J. (2020). Polska: Kryzys COVID-19 a mowa nienawiści, https://www.nigdywiecej.org/docstation/com_docstation/172/kryzys_covid_19_a_mowa_nienawisci.pdf (dostęp: 5.01.2021).
Pankowski, R., Tatar, A., Dzięgielewski, J. (2020). Wirus nienawiści: „Brunatna Księga" czasu epidemii, https://www.nigdywiecej.org/docstation/com_docstation/172/wirus_nienawisci_brunatna_ksiega_czasu_epidemii.pdf (dostęp: 5.01.2021).
Polskie Forum HR (2019). Rynek agencji zatrudnienia w 2019, https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/rynek-agencji-zatrudnienia-2019.pdf (dostęp: 9.03.2021).
Reuters (2020). Coronavirus: Poland to close borders to foreigners, quarantine returnees, https://www.straitstimes.com/world/europe/coronavirus-poland-to-close-borders-to-foreigners-quarantine-returnees (dostęp: 1.06.2020).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020, poz. 491.
Sieroń, A. (2020). Czy pandemia COVID-19 spowoduję zapaść globalnej gospodarki?, https://uni.wroc.pl/czy-pandemia-covid-19-spowoduje-zapasc-globalnej-gospodarki/ (dostęp: 4.06.2020).
UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców). (2020). Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski, https://migracje.gov.pl (dostęp: 15.06.2020).
UNESCO (2020). Global Education Coalition, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition (dostęp: 1.06.2020).
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. 2020, poz. 374, 567, 568 i 695.
WHO (World Health Organization) (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-13 March 2020, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19-13-march-2020 (dostęp: 23.05.2020).