-- Adres redakcji:
Redakcja czasopisma "Studia z Polityki Publicznej"
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41 p. 68
02-520 Warszawa

-- Postal Address - Editorial Board:
"Public Policy Studies" Journal Editorial Office
Collegium of Socio-Economics
SGH Warsaw School of Economics
ul. Wiśniowa 41, room 68
02-520 Warsaw, Poland

-- Wydawca:
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
we współpracy z:
Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP 525-000-84-07

-- Publisher:
Collegium of Socio-Economics, SGH Warsaw School of Economics
in collaboration with:
SGH Publishing House - SGH Warsaw School of Economics
al. Niepodległości 162
02-554 Warsaw, Poland

Procedura przesyłania tekstów: Autorzy powinni przesyłać maszynopisy artykułów do czasopisma "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" za pośrednictwem strony Open Journal Systems (PL + ENG):
Submission Procedure: The authors should submit manuscripts of the papers to "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" through our Open Journal Systems website (PL + ENG):
https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP
http://szpp.sgh.waw.pl

www PL:
http://kolegia.sgh.waw.pl/PL/KES/CZASOPISMA/KWARTALNIK_SZPP/Strony/default.aspx
http://www.sgh.waw.pl/KSzPP
www ENG:
http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KES/publications/public_policy_studies/Pages/default.aspx
http://www.sgh.waw.pl/pps

Facebook:
https://www.facebook.com/KwartalnikSPP/

e-mail: kwartalnikSPP@sgh.waw.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Andrzej Klimczuk
Sekretarz czasopisma
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Tel. +48 22 564 9517