Główna osoba do kontaktu

dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
+48 22 564 9517