Zespół Redakcyjny pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim Recenzentom, którzy poświęcili swój czas i wykorzystali wiedzę fachową na potrzeby rygorystycznego procesu redakcyjnego kwartalnika "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies":

Lista recenzentów w 2022 roku
1. Bernaczyk Michał
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
2. Brzeziński Kamil
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
3. Cieśla Agnieszka
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
4. Kichewko Karolina
niezależny badacz
5. Kłodkowski Piotr
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
6. Krzewińska Aneta
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
7. Krzynówek-Arndt Anna
Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
8. Laidler Paweł
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
9. Lewandowski Mateusz
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych
10. Łojko Majka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Polityki Gospodarczej
11. Manczak Iryna
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania
12. Martyka Anna Maria
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
13. McCann Gerard
St Mary's University College, Belfast, Irlandia Północna
14. Ndiaye Bara
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
15. Płucienniczak Piotr P.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
16. Podgórska-Rykała Joanna
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Administracji i Polityk Publicznych
17. Sprengel Mieczysław
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
18. Szulborska-Łukaszewicz Joanna
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
19. Wojciuk Anna
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Metodologii Badań nad Polityką
20. Wrześniewska-Wal Iwona Monika
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szkoła Zdrowia Publicznego, Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania
21. Zapędowska-Kling Kaja
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
22. Zapolska Karolina
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
23. Zawicki Marcin
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji
24. Zubrzycka-Czarnecka Aleksandra
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Metodologii Badań nad Polityką

Lista recenzentów w 2021 roku
1. Bakalarczyk Rafał
niezależny badacz
2. Duranowski Wojciech
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
3. Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
4. Faliński Stanisław
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych
5. Kasianiuk Krzysztof
Collegium Civitas, Instytut Studiów nad Przywództwem
6. Kichewko Karolina
niezależny badacz
7. Konstańczak Stefan
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii
8. Łukowski Wojciech
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
9. Wolniewicz-Slomka Klaudia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem

Lista recenzentów w 2020 roku
1. Bakalarczyk Rafał
niezależny badacz
2. de Petris Andrea
Giustino Fortunato University, Benevento, Italy
3. Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
4. Guimaraes Maria
University of Porto, Porto, Portugal
5. Kasianiuk Krzysztof
Collegium Civitas, Instytut Studiów nad Przywództwem
6. Kichewko Karolina
niezależny badacz
7. Matusz Patrycja
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
8. McCann Gerard
St Mary's University College, Belfast, North Ireland
9. Prysmakova Palina
School of Public Administration, Florida Atlantic University, United States
10. Santos Silva Rita
University of Porto, Porto, Portugal
11. Szczerba-Zawada Aleksandra
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
12. Valente Eva
Catholic University of Portugal, Porto, Portugal
13. Visvizi Anna
The American College of Greece, Institute of East-Central Europe

Lista recenzentów w 2019 roku
1. Bakalarczyk Rafał
niezależny badacz
2. Cisek-Lachowicz Marta
Uniwersytet Wrocławski
3. de Oliveira Osmany Porto
Professor of International Relations at the Federal University of Sao Paulo, Brazil
4. de Petris Andrea
Giustino Fortunato University, Benevento, Italy
5. Faliński Stanisław
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Collegium Civitas
6. Lytras Miltiadis
The American College of Greece
7. Misztal Wojciech
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
8. Prysmakova Palina
School of Public Administration, Florida Atlantic University, United States
9. Sobiech Robert
Instytut Polityk Publicznych Collegium Civitas
10. Trouille Jean-Marc
School of Management, University of Bradford, United Kingdom
11. Visvizi Anna
The American College of Greece, Institute of East-Central Europe

Lista recenzentów w 2018 roku
1. Bakalarczyk Rafał
niezależny badacz
2. Kichewko Karolina
niezależny badacz
3. Misztal Wojciech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
4. Visvizi Anna
The American College of Greece, Institute of East-Central Europe

Lista recenzentów w 2017 roku
1. Anioł Włodzimierz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
2. Kasianiuk Krzysztof
Collegium Civitas, Instytut Studiów nad Przywództwem
3. Lidak Jan
Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Kutné Hoře
4. Stelmach Andrzej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych
5. Suwaj Patrycja Joanna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
6. Żołędowski Cezary
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Lista recenzentów w 2016 roku
1. Prof. dr hab. Andrzej Czajowski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
2. Dr hab. Stanisław Faliński
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
3. Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
4. Dr Krzysztof Kasianiuk
Collegium Civitas, Instytut Studiów nad Przywództwem
5. Dr Marcin Sakowicz
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
6. Prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauk Ekonomicznych
7. Dr hab. Nina Stępnicka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
8. Dr hab. Tomasz Stępniewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Lista recenzentów w 2015 roku
1. prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej
2. dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
3. prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauk Ekonomicznych
4. dr Jacek Strojny
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii
5. prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich
6. prof. UW dr hab. Ryszard Szarfenberg
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej
7. prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
8. prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej

Lista recenzentów w 2014 roku
1. prof. UW dr hab. Włodzimierz Anioł
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej
2. prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych
3. prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych
4. prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych
5. prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych
6. prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki