Opis dziennika

Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies jest czasopismem wydawanym od 2014 r. Redakcja zamieszcza teksty o charakterze akademickim poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach więcej.


Punktacja: 70 punktów według wykazu czasopism punktowanych Ministra EiN z 2023 r. Przypisane dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o rodzinie, nauki o zdrowiu, nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe.


Kwartalnik jest czasopismem gold/diamond Open Access, indeksowanym w Directory of Open Access Journals (DOAJ) - odpowiada wymaganiom NCN dotyczącym publikowania w systemie Open Access.


 


ISSN : 2391-6389


EISSN : 2719-7131


Wydawca : Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
we współpracy z: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

CALL FOR PAPERS: The role of regulatory tools in public policies (deadline for submitting abstract articles: April 30, 2024)

paź 26, 2023

The scientific journal “Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (diamond Open Access listed on DOAJ - http://szpp.sgh.waw.pl) published at the Collegium of Socio-Economics of the SGH Warsaw School of Economics, announces the Call for Papers for the Thematic Issue:

The role of regulatory tools in public policies

Deadline for submitting proposals/abstracts of papers: April 30, 2024.

Notification of abstract acceptance: May 10, 2024.

Deadline for submitting manuscripts: July 10, 2024.

CALL FOR PAPERS: Rezylientność i adaptacyjność polityk publicznych w czasach występowania zagrożeń egzystencjalnych (abstrakty do 29 lutego 2024 r.)

lip 27, 2023

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru/sekcji tematycznej:

Rezylientność i adaptacyjność polityk publicznych w czasach występowania zagrożeń egzystencjalnych

Termin nadsyłania abstraktów artykułów: 29 lutego 2024 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 22 marca 2024 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 30 sierpnia 2024 r.

Current Issue
Studia z Polityki Publicznej
Volume 12, Number : 4(48)
Issue Description

RADA PROGRAMOWA
Artur Nowak-Far – przewodniczący (SGH, Warszawa, Polska), Włodzimierz Anioł (UW, Warszawa, Polska), Piotr Błędowski (SGH, Warszawa, Polska), Joan DeBardeleben (Uniwersytet Carleton, Ottawa, Kanada), Lisbeth Maria Fagerström (Uniwersytet Norwegii Południowo-Wschodniej, Kongsberg, Norwegia; Uniwersytet Åbo Akademi, Vaasa, Finlandia), Elżbieta Firlit (SGH, Warszawa, Polska), Carlos Flores (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania), Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA), Anastazja Gajda (Uniwersytet Opolski, Polska; SGH, Warszawa, Polska), Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Jasiecki (UW, Warszawa, Polska; SGH, Warszawa, Polska), Violetta Korporowicz-Żmichowska (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Kozłowski (SGH, Warszawa, Polska), Ján Lid'ák (Kolegium Uniwersyteckie w Pradze, Rep. Czeska; Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja), Tatjana Muravska (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa), Joanna Nowicki (Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja), Jerzy Oniszczuk (SGH, Warszawa, Polska), Piotr Ostaszewski (SGH, Warszawa, Polska), Ryszard Szarfenberg (UW, Warszawa, Polska), Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska)

KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Zybała – redaktor naczelny (SGH), Andrzej Klimczuk – sekretarz (SGH), Anna Anetta Janowska (SGH), Dorota Konopka (SGH), Krzysztof Księżopolski (SGH), Paweł Kubicki (SGH), Paulina Legutko-Kobus (SGH), Jan Misiuna (SGH), Benedykt Opałka (SGH), Anna Visvizi (SGH)

Czasopismo jest recenzowane oraz wydawane zgodnie z regułami etyki wydawniczej, więcej informacji na stronie internetowej czasopisma: http://szpp.sgh.waw.pl

Redaktor statystyczny
Paweł Kaczmarczyk

Redaktor językowy
Zofia Wydra

Korekta językowa angielska
Agnieszka Mikołajewska

Adres redakcji
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, pokój 68, 02-520 Warszawa

Tom 10 Nr 3(39) (2023): Studia z Polityki Publicznej

Opublikowane: sty 11, 2024

The importance of urbanization in the process of shaping the “ubiquitous city” on the example of Songdo International Business District, South Korea

Natalia Potera (1)
(1) Adam Mickiewicz University in Poznań, Doctoral School of Social Sciences
9-24
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.3.1

The role of sport in the Smart City concept

Aleksander Orłowski (1), Narek Parsamyan (2)
(1) Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology ,
(2) Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
25-42
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.3.2

Aplikacja mobilna SafeTy jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

Filip Dobrowolski (1)
(1) Uniwersytet Pomorski w Słupsku
42-60
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.3.3

River restoration in the urban landscape as a turning point in culture and hydropolitics: Narrations and case studies for the challenges of the 21 st century

Apolinary Rzońca (1), Karolina Zamorowska (2)
(1) Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research; Polish-Japanese Academy of Information Technology ,
(2) University of Łódź, Faculty of Economics and Sociology
61-76
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.3.4

The potential of blue-green infrastructure in spatial revitalization – application in Municipal Revitalization Programs

Michał Cichocki (1), Klaudia Chruściel (2)
(1) Institute of Urban and Regional Development, Revitalisation Advisory Centre ,
(2) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
77-95
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.3.5

Zaspokojenie potrzeb konsumentów usług turystycznych w miastach poprzemysłowych - obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Kajetan Suchecki (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Rynku i Konsumpcji
97-120
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.3.6
Wyświetl wszystkie wydania