Wszystkie wydania elektroniczne kwartalnika "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" od 2014 roku są dostępne bezpłatnie do pobrania na stronach internetowych czasopisma (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP).
 
Zamówienia i sprzedaż edycji drukowanej:
Informujemy, że numer 1(37) 2023 był ostatnim numerem wydawanym w wersji papierowej. 
Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl
 
Księgarnia internetowaczasopismo jest dostępne tutaj