Wszystkie wydania elektroniczne kwartalnika "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" od 2014 roku są dostępne bezpłatnie do pobrania na stronach internetowych czasopisma (http://www.sgh.waw.pl/kszpp i http://szpp.sgh.waw.pl).
 
Zamówienia i sprzedaż edycji drukowanej:
Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl
 
Księgarnia internetowaczasopismo jest dostępne tutaj