Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:

- Andrzej Zybała - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

Sekretarz redakcji:

- Anna Anetta Janowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska​ [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

Redaktorzy tematyczni:

polityka kulturalna: Anna Anetta Janowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

polityka rynku pracy, polityka społeczna: Dorota Konopka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska​ [ORCID, www, PBN]

polityka klimatyczno-energetyczna: Krzysztof Księżopolski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

polityka senioralna, polityka społeczna: Paweł Kubicki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

polityka regionalna, rozwój zrównoważony, rozwój lokalny, partycypacja społeczna: Paulina Legutko-Kobus - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

polityka imigracyjna, polityka zagraniczna: Jan Misiuna - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus]

polityka rozwojowa: Benedykt Opałka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN]

polityka innowacyjna, stosunki międzynarodowe: Anna Visvizi - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska​ [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej:

- Artur Nowak-Far - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus]

Członkowie Rady Programowej:

- Włodzimierz Anioł - Uniwersytet Warszawski, Polska [ORCID, www, PBN]

- Piotr Błędowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus]

- Joan DeBardeleben - Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada [ORCID, www, Scopus, ResearcherID]

- Lisbeth Maria Fagerström - Uniwersytet Norwegii Południowo-Wschodniej, Kongsberg, Norwegia; Uniwersytet Åbo Akademi, Vaasa, Finlandia [ORCID, www, Scopus]

- Elżbieta Firlit - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN]

- Carlos Flores - Uniwersytet w Walencji, Hiszpania [ORCID, www, ResearcherID]

- Anna Frajlich-Zając - Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA [ORCID, www, Scopus]

- Anastazja Gajda - Uniwersytet Opolski, Polska; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN]

- Jolanta Gładys-Jakóbik - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN]

- Krzysztof Jasiecki - Uniwersytet Warszawski, Polska; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus, ResearcherID]

- Violetta Korporowicz-Żmichowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus]

- Krzysztof Kozłowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN, Scopus]

- Ján Liďák - Kolegium Uniwersyteckie w Pradze, Republika Czeska; Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja [ORCID, www, Scopus]

- Tatjana Muravska - Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa [ORCID, www, Scopus]

- Joanna Nowicki - Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja [ORCID, www, Scopus]

- Jerzy Oniszczuk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN]

- Piotr Ostaszewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska [ORCID, www, PBN]

- Ryszard Szarfenberg - Uniwersytet Warszawski, Polska [ORCID, www, PBN, ResearcherID]

- Jerzy Woźnicki - Politechnika Warszawska; Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska​ [ORCID, www, PBN, Scopus]

 

Zespół Produkcyjny

Redaktor językowy:

- Zofia Wydra

Korekta językowa angielska:

- Agnieszka Mikołajewska

Redaktor statystyczny:

- Paweł Kaczmarczyk

Redaktor techniczny:

- Lilianna Kaleta

Koordynator procesu wydawniczego czasopism:

- Elżbieta Jednorowska

Wsparcie techniczne OJS:

- Marcin Ochalski