Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” - poza numerami tematycznymi - prowadzi bieżący nabór artykułów do regularnych numerów czasopisma. Artykuły można zgłaszać tutaj.

 

 

KONFERENCJA: Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszami (abstrakty do 15 maja 2022 r.)

2022-04-22

Konferencja
3 czerwca 2022 /online/

POLITYKI PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI

Organizatorzy:
Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
Katedra Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Terminy:

Nadsyłanie abstraktów wystąpień: 15 maja 2022 r.

Konferencja: 3 czerwca 2022 r. (online)

Nadsyłanie maszynopisów artykułów: 15 listopada 2022 r.

Publikacja wybranych artykułów: III-IV kwartał 2023 r.

CALL FOR PAPERS: Aktualne wyzwania polityki miejskiej (maszynopisy do 15 września 2022 r.)

2022-02-17

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego:

Aktualne wyzwania polityki miejskiej

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 25 marca 2022 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 4 kwietnia 2022 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 15 września 2022 r.

Studia z Polityki Publicznej – 70 punktów w nowym wykazie

2021-12-22

Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej” wydawany od 2014 r. przez KES SGH uzyskał podwyższenie punktacji do 70 pkt., co zostało ogłoszone w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

CALL FOR PAPERS: Transfer i uczenie się polityk publicznych w kontekście pandemii COVID-19 (zakończony)

2021-04-18

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 20; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego:

Transfer i uczenie się polityk publicznych w kontekście pandemii COVID-19

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 15 lipca 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 31 października 2021 r.

CALL FOR PAPERS: Wybory w demokratycznym państwie prawnym w pandemicznym reżimie sanitarnym jako wyzwanie dla polityki publicznej (zakończony)

2020-10-09

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej” (aktualna punktacja MNiSW: 20; http://www.sgh.waw.pl/kszpp) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru związanego z problemami społecznymi w obszarze wyborów wynikającymi z pandemii COVID-19:

Wybory w demokratycznym państwie prawnym w pandemicznym reżimie sanitarnym jako wyzwanie dla polityki publicznej

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 3 kwietnia 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 15 lipca 2021 r.

CALL FOR PAPERS: Policy Responses to Migration Challenges (closed)

2020-04-12

The “Journal of Public Policy Studies” published by the Warsaw School of Economics, Poland, is proud to announce the Call for Papers to a forthcoming Special Issue entitled:

Policy Responses to Migration Challenges”

The abstract submission deadline is May 31, 2020.

The manuscript submission deadline is July 31, 2020.

CALL FOR PAPERS: Public Policy: Experiences and Policy Transfers among Various Cultural Backgrounds (closed)

2019-04-05

The “Journal of Public Policy Studies” published by the Warsaw School of Economics, Poland, is proud to announce the Call for Papers to a forthcoming Special Issue entitled:

Public Policy: Experiences and Policy Transfers among Various Cultural Backgrounds” (http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KES/publications/public_policy_studies/).

The abstract submission deadline is December 31, 2019.

The manuscript submission deadline is February 20, 2020.