Ogłoszenia

Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” - poza numerami tematycznymi - prowadzi bieżący nabór artykułów do regularnych numerów czasopisma. Artykuły można zgłaszać tutaj.

 

 

CALL FOR PAPERS: The role of regulatory tools in public policies

paź 26, 2023

The scientific journal “Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (diamond Open Access listed on DOAJ - http://szpp.sgh.waw.pl) published at the Collegium of Socio-Economics of the SGH Warsaw School of Economics, announces the Call for Papers for the Thematic Issue:

The role of regulatory tools in public policies

Deadline for submitting proposals/abstracts of papers: April 30, 2024.

Notification of abstract acceptance: May 10, 2024.

Deadline for submitting manuscripts: July 10, 2024.

CALL FOR PAPERS: Rezylientność i adaptacyjność polityk publicznych w czasach występowania zagrożeń egzystencjalnych (abstrakty do 29 lutego 2024 r.)

lip 27, 2023

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru/sekcji tematycznej:

Rezylientność i adaptacyjność polityk publicznych w czasach występowania zagrożeń egzystencjalnych

Termin nadsyłania abstraktów artykułów: 29 lutego 2024 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 22 marca 2024 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 30 sierpnia 2024 r.

CALL FOR PAPERS: Rola narzędzi regulacyjnych w politykach publicznych (abstrakty do 30 kwietnia 2024 r.)

lip 27, 2023

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (diamentowy Open Access, indeksowanie w DOAJ oraz aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru/sekcji tematycznej:

Rola narzędzi regulacyjnych w politykach publicznych

Termin nadsyłania abstraktów artykułów: 30 kwietnia 2024 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 10 maja 2024 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 10 lipca 2024 r.

KONFERENCJA: Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszami (abstrakty do 15 maja 2022 r.)

kwi 22, 2022

Konferencja
3 czerwca 2022 /online/

POLITYKI PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI

Organizatorzy:
Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
Katedra Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Terminy:

Nadsyłanie abstraktów wystąpień: 15 maja 2022 r.

Konferencja: 3 czerwca 2022 r. (online)

Nadsyłanie maszynopisów artykułów: 15 listopada 2022 r.

Publikacja wybranych artykułów: III-IV kwartał 2023 r.

CALL FOR PAPERS: Aktualne wyzwania polityki miejskiej (maszynopisy do 15 września 2022 r.)

lut 17, 2022

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego:

Aktualne wyzwania polityki miejskiej

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 25 marca 2022 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 4 kwietnia 2022 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 15 września 2022 r.

Studia z Polityki Publicznej – 70 punktów w nowym wykazie

gru 22, 2021

Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej” wydawany od 2014 r. przez KES SGH uzyskał podwyższenie punktacji do 70 pkt., co zostało ogłoszone w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

CALL FOR PAPERS: Transfer i uczenie się polityk publicznych w kontekście pandemii COVID-19 (zakończony)

kwi 18, 2021

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 20; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego:

Transfer i uczenie się polityk publicznych w kontekście pandemii COVID-19

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 15 lipca 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 31 października 2021 r.

CALL FOR PAPERS: Wybory w demokratycznym państwie prawnym w pandemicznym reżimie sanitarnym jako wyzwanie dla polityki publicznej (zakończony)

paź 9, 2020

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej” (aktualna punktacja MNiSW: 20; http://www.sgh.waw.pl/kszpp) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru związanego z problemami społecznymi w obszarze wyborów wynikającymi z pandemii COVID-19:

Wybory w demokratycznym państwie prawnym w pandemicznym reżimie sanitarnym jako wyzwanie dla polityki publicznej

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 3 kwietnia 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 15 lipca 2021 r.

CALL FOR PAPERS: Policy Responses to Migration Challenges (closed)

kwi 12, 2020

The “Journal of Public Policy Studies” published by the Warsaw School of Economics, Poland, is proud to announce the Call for Papers to a forthcoming Special Issue entitled:

Policy Responses to Migration Challenges”

The abstract submission deadline is May 31, 2020.

The manuscript submission deadline is July 31, 2020.

CALL FOR PAPERS: Public Policy: Experiences and Policy Transfers among Various Cultural Backgrounds (closed)

kwi 5, 2019

The “Journal of Public Policy Studies” published by the Warsaw School of Economics, Poland, is proud to announce the Call for Papers to a forthcoming Special Issue entitled:

Public Policy: Experiences and Policy Transfers among Various Cultural Backgrounds” (http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KES/publications/public_policy_studies/).

The abstract submission deadline is December 31, 2019.

The manuscript submission deadline is February 20, 2020.