Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do włączenia strony czasopisma do ich systemów bibliotecznych.

Na stronie Open Journal Systems (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP) kwartalnik "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" udostępnia szczegółowe statystyki pobrań dla każdego artykułu naukowego, które wskazują na liczbę jego pobrań w danym miesiącu. Jednocześnie każdy artykuł ma przypisany indywidulany wykres tych statystyk.

Czasopismo jest dostępne do pobierania za pomocą usług indeksowania za pośrednictwem OAI-PMH.

Wszystkie wydania elektroniczne kwartalnika "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" od 2014 roku są dostępne bezpłatnie do pobrania na stronach internetowych czasopisma (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP). Są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Międzynarodowe (CC BY 4.0.)

 

Zamówienia i sprzedaż edycji drukowanej:
Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl

Księgarnia internetowaczasopismo jest dostępne tutaj