Wyzwania lokalnego współzarządzania - partnerstwa publiczno-prywatne jako instrument lokalnej polityki transportowej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Everardo Chiapa Aguillón
https://orcid.org/0000-0002-6600-6478

Abstrakt

Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) jako dostawcy usług publicznych są coraz częściej wykorzystywane jako instrument usprawniający politykę publiczną, głównie jeśli chodzi o redukcję kosztów i poprawę transportu publicznego. Celem tego artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej między dwoma obszarami metropolitalnymi w Meksyku oraz identyfikacja głównych przyczyn wyjaśniających wydajność i trudności hybrydowego modelu zaopatrzenia. Sektor transportu został wybrany nie tylko ze względu na jego duże znaczenie na obszarach miejskich, ale również ze względu na jego reprezentatywność dla określania specyfiki PPP. Meksykańskie doświadczenia pokazały, że w projektach infrastrukturalnych zwykle nie docenia się kosztów i przecenia popyt, nawet przy rzekomych formalnych procesach walidacji. W tym sensie, mimo że PPP były ogólnie promowane przez organizacje międzynarodowe, istnieje istotna potrzeba badania implikacji i wyzwań wynikających ze stosowania tego rodzaju narzędzi współzarządzania. Śledzenie procesów jest stosowane jako technika badawcza w ramach podejścia porównawczego z wykorzystaniem informacji jakościowych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chiapa Aguillón, E. (2020) „Wyzwania lokalnego współzarządzania - partnerstwa publiczno-prywatne jako instrument lokalnej polityki transportowej”, Studia z Polityki Publicznej , 7(2(26), s. 87-107. doi: 10.33119/KSzPP/2020.2.4.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Almarri, K., Abuhijleh, B. (2017). A qualitative study for developing a framework for implementing public-private partnerships in developing countries. Journal of Facilities Management, 15 (2): 170-189.
Arellano, D. (1998) Case Studies Methodology in Social Sciences: Elemental Bases. 46.
Bemtez-Avila, C. et al. (2018). Interplay of relational and contractual governance in public private partnerships: The mediating role of relational norms, trust and partners' contribution. International Journal of Project Management, 36: 429-443.
Bennett, A., Checkel, J.T. (2015). Process tracing: From metaphor to analytic tool. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Boardman, A.E., Greve, C., Hodge, G.A. (2015). Comparative Analyses of Infrastructure Public-Private Partnerships. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 17 (5): 441-447.
Cabrero, E. (1999). Gerencia publica municipal. Marco de analisis estrategico para la toma de decisiones en gobiernos municipales. In: Cabrero, E., Nava, G. (eds.), Gerencia publica municipal: Conceptos basicos y estudios de caso. Mexico: Porrua.
CAF (2011). Desarrollo urbano y movilidad en America Latina, Banco de desarrollo de America Latina CAF.
Carver, R.H. (1989) Examining the Premises of Contracting out. Public Productivity & Management Review, 13(1): 27-40.
Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing, PS: Political Science &Politics, 44(04): 823-830.
De Schepper, S., Haezendonck, E., Dooms, M. (2015) Understanding pre-contractual transaction costs for Public-Private Partnership infrastructure projects. International Journal of Project Management, 33: 932-946.
DeHoog, R.H. (1990). Competition, Negotiation, or Cooperation: Three Models for Service. Administration and Society, 22: 317-340.
Dussauge, M., Pardo, M. del C. (eds.) (2018). De los modelos a los instrumentos de reforma administrativa. INAP-CIDE.
European Commission (2003). Guidelines for successful Public-Private Partnerships. Brussels: European Commission.
Falleti, T., Mahoney, J. (2016). El metodo secuencial comparado. Revista SAAP, 10(2): 187-220.
Flyvbjerg, B., Skamris, M., Buhl, S. (2002). Underestimating Costs in Public Works Projects. Error or Lie?. American Planning Association, 68(3): 279-295.
George, A., Bennet, A. (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, MA: MIT Press.
Global BRT Data. (s.f.) Global BRT Data, Retrieved from https://brtdata.org/location/latin_ america/mexico
Greve, C. (2006). Public-private partnerships: a public policy perspective. In: Hodge, G.A. (ed.) Privatization and Market Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Greve, C., Hodge, G.A. (2013). Rethinking Public-Private Partnerships: strategies for turbulent times, London, UK: Routledge.
Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., Baptista Lucio, M. del P. (2014). Metodolog^a de la investigación. 6° edn. Mexico: Mc Graw Hill.
Hodge, G.A. (2006). Privatization and Market Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Hodge, G.A., Greve, C. (2007) Public-Private Partnerships: An International Performance Review. Public Administration Review, 67(3): 545-558.
Hodge, G.A., Greve, C. (2016). On Public-Private Partnership Performance: A Contemporary Review. Public Works Management & Policy, 22(1): 1-24.
Hodge, G., Greve, C. (eds) (2005). The Challenge of Public-Private Partnerships: Learning from International Experience. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Koppenjan, J.F.M., Enserink, B. (2009). Public-Private Partnerships in Urban Infrastructures: Reconciling Private Sector Participation and Sustainability. Public Administration Review, 69 (2): 284-296.
National Audit Office (2006). A Framework for evaluating the implementation of Private Finance Initiative projects: Vol. 1.
National Audit Office (2006). A Framework for evaluating the implementation of Private Finance Initiative projects: Vol. 2.
OECD (2012). Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships, (May): 28.
Osborne, S.P. (ed.) (2000). Public-Private Partnerships. Theory and Practice in International Perspective. London, UK: Routledge.
REHOVOT-ITS. (2012). Analisis Costo Beneficio BRT Tuzo-Bus Corredor 1 Centro-Tellez.
Ross, T.W., Yan, J. (2015). Comparing Public-Private Partnerships and Traditional Public Procurement: Efficiency vs. Flexibility. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 17(5): 448-466.
Sanchez Solino, A., Gago de Santos, P. (2010). Transaction Costs in Transport Public-Private Partnerships: Comparing Procurement Procedures. Transport Reviews, 30(3): 389-406.
Sanchez, A., Gago De Santos, P. (2016). Influence of the Tendering Mechanism in the Performance of Public-Private Partnerships: A Transaction Cost Approach. Public Performance & Management Review, 40(1): 97-118.
Siemiatycki, M., Farooqi, N. (2012). Value for Money and Risk in Public-Private Partnerships. Journal of the American Planning Association, 78(3): 286-299.
UNAM (2015). Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte.
Van Evera, S. (1997). Guide to Methods for Students of Political Science. Cornell University.
Van Ham, H., Koppenjan, J. (2001). Building Public-Private Partnerships: Assessing and managing risks in port development. Public Management Review, 3(4): 593-616.