Analiza oddziaływania instytucji zarządzania budżetowego na innowacyjność sektora publicznego

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bartosz Staszewski
https://orcid.org/0000-0001-6986-6273

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę oddziaływania wybranych instytucji zarządzania budżetowego na skłonność i zdolność jednostek sektora publicznego do tworzenia, wdrażania i upowszechniania innowacji w produkcji publicznej. Pozytywnie na innowacyjność oddziałują m.in. numeryczne reguły budżetowe, odgórny i skoncentrowany budżetowy proces decyzyjny, średniookresowe ramy budżetowe i programowy podział budżetu. Analiza stanowi podstawę oceny systemu zarządzania budżetowego w podsektorze rządowym w Polsce, który zaliczono do grupy systemów hamujących innowacyjność. Koncentracja publicznych procesów decyzyjnych w ramach procesu planowania budżetowego oraz integracja zarządzania budżetowego z innymi systemami zarządzania publicznego przy wykorzystaniu wspólnej architektury programowej zostały rekomendowane jako warunki wstępne skutecznego oddziaływania na innowacyjność sektora publicznego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Staszewski, B. (2021) „Analiza oddziaływania instytucji zarządzania budżetowego na innowacyjność sektora publicznego”, Studia z Polityki Publicznej , 8(3(31), s. 75-91. doi: 10.33119/KSzPP/2021.3.5.
Dział
Dział główny

Bibliografia

GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2018). Badanie innowacji w wybranych jednostkach administracji publicznej w Polsce. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Hawkesworth, I., von Trapp, L., Nielsen, D. (2011). Performance Budgeting in Poland: An OECD Review. OECD Journal on Budgeting, 11 (1): 7-57. DOI: 10.1787/budget-v11-1-en.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2014). Budgeting Practices and Procedures in OECD Countries. Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/9789264059696-en.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2015). OECD Innovation strategy 2015: An agenda for policy action. Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 3-4 June 2015, https://www.oecd.org/sti/oecd-innovation-strategy-2015-cmin2015-7.pdf (dostęp: 20.09.2020).
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2017). Fostering Innovation in the Public Sector. Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/9789264270879-en.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2019). Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019. Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/9789264307957-en.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Eurostat (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th ed., Paris, Luxembourg: OECD Publishing, Eurostat. DOI: 10.1787/9789264304604-en.
Rada Ministrów (2016). Założenia reform system budżetowego. Warszawa: Rada Ministrów.
Schick, A. (2013). Reflections on two decades of public financial management reforms. W: Public financial management and its emerging architecture: 21-76, M. Cangiano, T. Curristine, M. Lazare (red.). Washington, DC: International Monetary Fund.
Shaw, T. (2016). Performance budgeting practices and procedures. OECD Journal on Budgeting, 15 (1): 65-136, DOI: 10.1787/budget-v15-1-en.