Media społecznościowe jako narzędzie aktywizacji osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Analiza funkcjonowania na Facebooku organizacji wybranych z czterech polskich miast

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Halina Nadobnik
https://orcid.org/0000-0002-5155-9360

Abstrakt

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ograniczyły funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dla organizacji zajmujących się aktywizacją społeczną, np. osób starszych, oznaczało to wstrzymanie dotychczasowych działań. Czy możliwe było zatem dalsze aktywizowanie osób starszych? Celem badania jest zidentyfikowanie sposobów, w jaki wybrane organizacje w Polsce próbowały poradzić sobie z tą sytuacją za pośrednictwem swoich stron na portalu społecznościowym Facebook. Analizie poddano posty pochodzące z 20 kont prowadzonych przez organizacje zajmujące się aktywizacją społeczną osób starszych na terenie czterech miast wojewódzkich. W wyniku analizy tematycznej zebranych postów możliwe było określenie spectrum, w jakim funkcjonowały badane strony, tj. od kreatora rzeczywistości, dostarczającego najświeższych informacji do zażyłego znajomego, który troszczy się, pomaga, a nawet rozmawia ze swoimi odbiorcami. Z tym łączyła się również forma prowadzonej na stronach aktywizacji. Badania ujawniły różny stopień partycypacyjności działań prowadzonych przez organizacje, a przedstawione wnioski stanowią wkład w badania nad mediami społecznościowymi w polityce publicznej oraz aktywizacją osób starszych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Nadobnik, H. (2021) „Media społecznościowe jako narzędzie aktywizacji osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Analiza funkcjonowania na Facebooku organizacji wybranych z czterech polskich miast”, Studia z Polityki Publicznej , 8(2(30), s. 63-78. doi: 10.33119/KSzPP/2021.2.4.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Alim, S., Khalid, S. (2019). Support for Cyberbullying Victims and Actors: A Content Analysis of Facebook Groups Fighting Against Cyberbullying. International Journal of Technoethics, 10 (2): 35-56. DOI: 10.4018/IJT.2019070103
Allcott, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S., Gentzkow, M. (2020). The Welfare Effects of Social Media. American Economic Review, 110 (3): 629-676. DOI: 10.1257/aer.20190658
Annusewicz, O. (2019). Dialog obywatelski online a jakość polityki publicznej. Modele komunikacji administracji publicznej z obywatelami w mediach społecznościowych na przykładzie komunikacji prowadzonej na Twitterze przez wybrane polskie miasta. Studia z Polityki Publicznej, 2 (22): 89-102. DOI: 10.33119/kszpp/2019.2.4
Appel, G., Grewal, L., Hadi, R. (2020). The future of social media in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 48: 79-95.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., Munson, S., Glaisyer, T. (2010). Social Media Technology and Government Transparency. Computer, 43 (11): 53-59.
Błędowski, P., Szweda-Lewandowska, Z. (2016). Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Braun, V., Clarke, F. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3: 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa
Brzozowska-Woś, M. (2013). Media społecznościowe a wizerunek marki. Zarządzanie i Finanse, 11 (1): 53-65.
Chou, W. H., Lai, Y., Liu, K. (2012). User requirements of social media for the elderly: a case study in Taiwan. Behaviour Information Technology, 32 (9): 920-937. DOI: 10.1080/0144929X.2012.681068
DeSantis, L., Ugarriza, D. (2000). The Concept of Theme as Used in Qualitative Nursing Research. Western Journal of Nursing Research, 22: 351-372. DOI: 10.1177/019394590002200308
Durczak, K., Ławrynowicz, M., Nadobnik, H., Sławecki, B. (2019). Odkrywanie lokalnego Poznania. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Naukowej Antypody.
Eurostat. (2020). Individuals - Internet use. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ci_ifp_iu/default/table?lang=en (dostęp: 15.11.2020).
Github.com. (2020). Facebook Scraper. https://github.com/kevinzg/facebook-scraper/commit/924adf9cdfce6c7f24a748cbd8ae706661c14f2c#diff-04c6e90faac2675aa89e2176d2eec7d8R49 (dostęp 10.08.2020).
Goncalves, J., Liu, Y., Xiao, B., Chaudhry, S., Hosio, S. (2015). Increasing the Reach of Government Social Media: A Case Study in Modeling Government - Citizen Interaction on Facebook. Policy and Internet, 7 (1): 80-102.
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2019). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2014-2018,1,12.html (dostęp: 15.11.2020).
Harrigan, P., Evers, U., Miles, M., Daly, T. (2017). Customer engagement with tourism social media brands. Tourism Management, 59: 597-609. DOI: 10.1016/j.tourman.2016.09.015
Hoffman, G. J., Webster, N. J., Bynum, J. P. W. (2020). A Framework for Aging-Friendly Services and Supports in the Age of COVID-19. Journal of Aging and Social Policy, 32 (4-5): 1-10. DOI: 10.1080/08959420.2020.1771239
Jayasekara, P. K. (2019). Role of Facebook as a disaster communication media. International Journal of Emergency Services, 8 (2): 191-204. DOI: 10.1108/IJES-04-2018-0024
Jost, J. T., Barber, P., Bonneau, R., Langer, M., Metzger, M., Sterling, J., Tucker, J. A. (2018). How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Social Networks. Advances in Political Psychology, 39 (3): 85-118. DOI: 10.1111/pops.12478
Katz, S. (2000). Busy Bodies: Activity, aging, and the management of everyday life. Journal of Aging Studies, 14 (2): 135-152. DOI: 10.1016/S0890-4065 (00) 80008-0
Kaufmann, R., Buckner, M. M. (2014). To connect or promote?: An exploratory examination of Facebook pages dedicated to moms. Computers in Human Behavior, 35: 479-482. DOI: 10.1016/j.chb.2014.02.030
Klimczuk, A. (2018). Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych. Studia z Polityki Publicznej, 5 (4): 67-94.
Landwehr, P. M., Carley, K. M. (2014). Social media in disaster relief. W: Data Mining and Knowledge Discovery for Big Data: 225-257. W. W. Chu (ed.). Berlin and Heidelberg: Springer.
Munoz, R. C., Barbero, F. L. (2018). Digital inclusion and active aging: the participation of the elderly in social networks. Aula Abietra, 47 (1): 113-122.
Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16 (1): 1-13. DOI: 10.1177/1609406917733847
Olech, A., Kaźmierczak, T. (2011). Modele partycypacji publicznej. W: A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej: 100-122. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Palen, L., Hughes, A. L. (2018). Social Media in Disaster Communication. W: H. Rodríguez, W. Donner, J. Trainor (eds.), Handbook of Disaster Research: 497-518. Cham: Springer.
Rihoux, B. (2006). Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Systematic Comparative Methods. International Sociology, 21 (5): 679-706. DOI: 10.1177/0268580906067836
Silva, F., Scortegagna, S. A., De Marchi, A. C. B. (2018). Facebook as a Social Support environment for older adults. Universitas Psychologica, 17 (3): 1-11. DOI: 10.11144/JAVERIANA.UPSY.17-3. FSSE
Statista (2020). Global social networks ranked by number of users 2020. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ (dostęp 10.08.2020).
Szatur-Jaworska, B. (2016). Polityka społeczna wobec starzenia się ludności - konceptualizacja pojęć, ramy teoretyczne i aksjologiczne. W: Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności 1971-2013: 67-105. B. Szatur-Jaworska (red.). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Szmigiel-Rawska, K., Travares, A. F. (2019). Rozważni czy romantyczni? Polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w mediach społecznościowych. Studia Regionalne i Lokalne, 20 (77): 27-36.
Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K., Palen, L. (2010). Microblogging During Two Natural Hazards Events: What Twitter May Contribute to Situational Awareness. SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems: 1079-1088. New York, NY: Association for Computing Machinery.
WHO (World Health Organization) (2002). Active Ageing: A Policy Framework: A contribution of the second United Nations World Assembly on Ageing. Geneva: WHO.