Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polityka energetyczna państwa jest jedną z najistotniejszych polityk publicznych wpływających na bezpieczeństwo obywateli i rozwój państwa, a terminal ciekłego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to narzędzie kształtowania polskiej polityki energetycznej. Instalacja została oddana do użytku w 2015 r. Obecnie gwarantuje ona dostawę jednej trzeciej krajowego zapotrzebowania na gaz, a po rozbudowie ma być to już połowa. Energia jako produkt musi być dostępna w sposób ciągły, również w trakcie zawirowań o wymiarze krajowym i międzynarodowym takich jak pandemie. Celem autora artykułu jest zbadanie, czy pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie terminalu oraz na import skroplonego gazu ziemnego do Polski. Autor posłużył się analizą mikrosystemową jako metodą badawczą oraz odpowiedział na pytania dotyczące tego, jak w trakcie pandemii funkcjonował port Szczecin-Świnoujście, jak wyglądała żegluga morska oraz jak kształtowały się ceny LNG.

Słowa kluczowe

terminal LNG Świnoujście pandemia COVID-19 terminal LNG Świnoujście pandemic COVID-19

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sajniak, M. (2022) „Funkcjonowanie terminalu ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu podczas pandemii COVID-19 w kontekście polityki energetycznej państwa”, Studia z Polityki Publicznej, 9(2(34), s. 117–130. doi: 10.33119/KSzPP/2022.2.7.

Metrics

Referencje

 1. Bąbczyńska-Jelonek, Z. (2006). Świnoujście czeka na gaz, Namiary na Morze i Handel, 1: 11.
 2. Biznes Alert (2019). PGNiG nie przedłuży kontraktu jamalskiego, https://biznesalert.pl/pgnig-koniec-kontrakt-jamalski-gazprom-gaz-energetyka (dostęp: 27.10.2021).
 3. Buciak, K. (2019). Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi i Ukrainy w latach 2000-2012. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 4. Chodubski, A. (2004). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Czermański, E. (2022). Derusyfikacja polskich źródeł energii, Namiary na Morze i Handel, 8: 23.
 6. EIA (U. S. Energy Information Administration) (2021). Belarus, https://www.eia.gov/international/overview/country/BLR (dostęp: 27.10.2021).
 7. Gogol, K. (2021). PŻM przyjęła plan działalności inwestycyjnej, Obserwator Morski, 2 (153): 4-5.
 8. Jakóbik, W. (2019). Drugi gazoport na własność, https://biznesalert.pl /polska-drugi-­gazoport-fsru-nie-dzierzawa-na-wlasnosc-energetyka-gaz (dostęp: 27.10.2021).
 9. Jakóbik, W. (2020). PGNiG wygrał z Gazpromem. Rosjanie będą musieli zwrócić ok. 1,5 mld dolarów, https://biznesalert.pl/pgnig-wygral-z-gazpromem-rosjanie-beda-musieli-zwrocic-ok-15-mld-dolarow (dostęp: 27.10.2021).
 10. Jasztal, M. (2013). Dywersyfikacja dostaw gazu jako podstawowy element bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego państwa. W: Przeciwdziałanie zagrożeniom i skutkom zamachów terrorystycznych w kontekście bezpieczeństwa gazoportu w Świnoujściu (35-43), T. Czapiewski, M. Jasztal (red.). Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
 11. Kamola-Cieślik, M. (2015). LNG terminal in Świnoujście as an element of Poland's energy security, Polish Political Science Yearbook, 44: 269-282.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Europejski Zielony Ład", COM (2019) 640.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483.
 14. Kopczewski, P., Olbrycht P. (2017). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście współpracy z Federacją Rosyjską. W: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych, t. 1 (596-605), P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.). Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii.
 15. Lasoń, M. (2008). Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa energetycznego. W: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku (233-278), E. Cziomer (red.). Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 16. Liberadzki, B. (1999). Nasza morska racja stanu. W: Morze elementem polskiej racji stanu. Konferencja naukowa (167-173), A. Bałaban (red.). Szczecin: Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Morskiej.
 17. MFiPR (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) (2020). Setna dostawa ciekłego gazu ziemnego do Terminalu LNG w Świnoujściu, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/setna-dostawa-cieklego-gazu-ziemnego-do-terminalu-lng-w-swinoujsciu2 (dostęp: 27.10.2021).
 18. Olejniczak, K. (2020). Polska droga do Zielonego Ładu - dłuższa, bezpieczna, kosztowna, https://www.wnp.pl/energetyka/polska-droga-do-zielonego-ladu-dluzsza-bezpieczna-kosztowna,417178.html (dostęp: 27.10.2021).
 19. Pełczyńska-Nałęcz, K. (2001). Kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora gazowego, Prace OSW, 1: 5-12.
 20. PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) (2020). Zwycięstwo PGNiG: Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł niższą cenę gazu od Gazpromu dla PGNiG, https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/zwyciestwo-pgnig-trybunal-arbitrazowy-w-sztokholmie-orzekl-nizsza-cene-gazu-od-gazpromu-dla-pgnig/newsGroupId/10184 (dostęp: 27.10.2021).
 21. Pietraszek, R., Pospieszyński, R. (2010). Morskie sprawy Polaków. Gdynia: Oficyna Wydawnicza Miniatura.
 22. Ranke, A. (2013). Problemy bezpieczeństwa energetycznego w polskiej debacie publicznej. W: Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski (78-93), J. Piątek, R. Podgórzańska (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 23. Romowicz, M. (2020). COVID-19 a problemy z podmianami marynarzy - stan na 10.2020 r., https://www.portalmorski.pl/ prawo-polityka/46515-covid-19-a-problemy-z-podmianami-marynarzy-stan-na-10-2020-r (dostęp: 27.10.2021).
 24. Sajniak, M. (2019). Wybrane zagrożenia dla żeglugi morskiej na polskich wodach morza terytorialnego u wybrzeży województwa zachodniopomorskiego. W: Wojna - wojsko - bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, t. 4 (263-282), A. Gajewski (red.). Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.
 25. Sikora, A., Sikora, M. (2020). Polskie LNG - podsumowanie 2020 roku, https://www.cire.pl/artykuly/opinie/178677-polskie-lng-podsumowanie-2020-roku (dostęp: 27.10.2021).
 26. Sobolewski, M. (2020). Europejski Zielony Ład - w stronę neutralności klimatycznej. Infos - Biuro Analiz Sejmowych, 9 (275): 1-4.
 27. Stareńczak, P. B. (2005). Gaz drogą morską, Namiary na Morze i Handel, 18: 11.
 28. Trusewicz, I. (2019). Rosja drastycznie zbiednieje, https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/18524-bez-ropy-rosja-drastycznie-zbiednieje (dostęp: 27.10.2021).
 29. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz. U. z 2020 r. poz. 833.
 30. Wiśnicki, B., Onyśko, P. (2012). Logistyka przewozów morskich w obsłudze terminalu LNG w Świnoujściu. W: Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych (209-218), H. Salmonowicz (red.). Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
 31. Wolanin, J. (2009). Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka. W: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - wybrane zagadnienia (44-56), M. Brzeziński (red.). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 32. Woźniak-Lewandowska, M. (2021). Zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował przeładunki w 2020 roku, Obserwator Morski, 2 (153): 6-7.